Χίου Μάρκος: «Αναθεωρήστε την απόφαση για τα σχολεία»

Loading...


Συνέχεια στην απαίτηση της Καλλιμασιάς και των Νενήτων να διορθωθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υποβαθμίζει τα σχολεία των δύο περιοχών από 6θέσια σε 5θέσια δίνει με επιστολή του προς τον Υπ. Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος.

Στην επιστολή αναφέρει:

«Εξοχώτατε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Πληροφορηθέντες την υποβάθμησιν των Δημοτικών Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων με την υμετέραν απόφασιν διά την μείωσιν του αριθμού των διδασκόντων εν τοις ανωτέρω Σχολείοις, περιοχών με ενεργόν και δραστήριον πληθυσμόν και αι οποίαι κατά καιρούς έχουν αναδείξει σπουδαίας προσωπικοτήτας, Οικουμενικούς Πατριάρχας (Ιωακείμ Β΄και Δ΄), Αρχιερείς, Επιστήμονας, Ναυτικούς, Επιχειρηματίας και Επαγγελματίας (κυρίως με την ενασχόλησιν της καλλιεργείας της Μαστίχης) κ.α., διαμαρτυρόμεθα και ημείς ως πνευματικός πατήρ και ποιμήν της Χίου και παρακαλούμεν, όπως αποβλέποντες εις την πρόοδον και ανάπτυξιν των ακριτικών μας περιοχών αναθεωρήσητε την υμετέραν αποφάσιν .

Επί δε τούτοις, επικαλούμενοι εφ’ υμάς την Χάριν του Αναστάντος Κυρίου, διατελούμεν μετά πατρικών ευχών» Ετικέτες