Πρώτο γενικό Ιερατικό Συνέδριο της Ι.Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ & ΗΧΗΤΙΚΟ)

Loading...


Διοργανώθη εφέτος διά πρώτην φοράν με πρωτοβουλίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος Γενικόν Ιερατικόν Συνέριον του οποίου προστάτης ανεκηρύχθη κατά την τελευταίαν μηνιαίαν Ιερατικήν Σύναξιν ο Αγιος Ιερομάρτυς Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Στ΄, ο Αδριανουπολίτης. 

Το πρωί της Δευτέρας μετά την Κυριακήν του Αντίπασχα ετελέσθη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομοτηνής προεξάρχοντος του οικείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, συλλειτουργούντων πολλών Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως. Κατά την διάρκειαν της Θείας Λειτουργίας την διακονίαν του λόγου ανέλαβε ο Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Βαρθολομαίος Ιατρίδης, ο οποίος ωμίλησε διά την ειρήνην του Αναστημένου Κυρίου, διά τον οραματιστήν Επίσκοπον της τοπικής Εκκλησίας και διά τον ιερομάρτυρα Άγιον Κύριλλον τον Στ΄, ανεφέρθη δε και σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν την ποιμαντικήν διακονίαν των Κληρικών. Μετά την Θείαν Λειτουργίαν ετελέσθη η ακολουθία της αρτοκλασίας, αλλά και μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως πάντων των Αρχιερατευσάντων, Ιερατευσάντων και Διακονησάντων από αρχής μέχρι και των εσχάτων εις την Ιεράν Μητρόπολιν.

Μετά ταύτα, εις την αίθουσαν του πολυλειτουργικού κέντρου του Δήμου Κομοτηνής εκηρύχθη η έναρξις των εργασιών του 1 ου Γενικού Ιερατικού Συνεδρίου με ομιλητήν τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην π. Νικόδημον Σκρέτταν, Αναπληρωτήν Καθηγητήν του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος ανέπτύξε το θέμα: «Τάξη, ευσχημοσύνη και ιεροπρέπεια κατά την επιτέλεσιν της Θείας Λειτουργίας». Οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες, θα βοηθήσουν όλους αναμφιβόλως εις την επιτέλεσιν των ποιμαντικών καθηκόντων.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες