Ο Μητροπολίτης Σητείας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Τετάρτην, 19ην Ιουνίου/ 3ην Ιουλίου 2014, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας της Εκκλησίας της Κρήτης, ηγούμενος εκατονταμελούς προσκυνηματικής ομάδος ιερέων και πιστών της θεοσώστου Μητροπόλεως αυτού επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Σεβασμιώτατον Άγιον Ιεραπύτνης και τους μετ’ αυτού προσκυνητάς εδέχθη φιλοφρόνως ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.

Εν τη αρχή της επισκέψεως ταύτης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης εξέφρασε την χαράν, την συγκίνησιν και την ευχαριστίαν αυτού προς τον Θεόν επί τη επισκέψει αυτού και πάλιν εις την Αγίαν Γην, τα προσκυνήματα της οποίας ως άξιος φρουρός απ’ αιώνων διαφυλάσσει το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και η εν αυτώ Αγιοταφιτική Αδελφότης.

Απαντών ο Μακαριώτατος, ηυχαρίστησε τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ιεραπύτνης κ. Ευγένιον διά την ανάληψιν της προσκυνηματικής πρωτοβουλίας ταύτης και εξήγησεν εις τους ευλαβείς προσκυνητάς την σημασίαν της προσκυνηματικής θεωρίας αυτών ως πράξεως πνευματικής οικοδομής, ενισχυτικής της πίστεως και αγιαστικής, λειτουργικής, συντελούσης τα μέγιστα εις σωτηρίαν.

Μετά τους οικοδομητικούς λόγους τούτους, ο Μακαριώτατος απένειμε εγκόλπιον και σταυρόν εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, σταυρόν επιστήθιον εις τους ιερείς και ευλογίας Ιεροσολυμιτικάς εις τους προσκυνητάς.

Ακολούθως οι προσκυνηταί, έλαβον την ευλογίαν του Μακαριωτάτου διά την συνέχισιν και την ευόδωσιν της προσκυνηματικής θεωρίας αυτών.

Μεταξύ των προσκυνητών αυτών ήτο και ο πολιός ηγούμενος της Ιεράς Μονής «Άξιόν Εστιν» της Μητροπόλεως Ιεραπύτνης Αρχιμανδρίτης π. Αναστάσιος, ο οποίος προσέφερε σετ χρυσού αγίου ποτηρίου, δισκαρίου και καλυμμάτων διά τας λειτουργίας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

anast2.JPG
anast3.JPG

 

anast4.JPG