Ο Γ.Π.Ε. της Ν.Δ. Μ.Κεφαλογιάννης στον Μαρωνείας Παντελεήμονα

Loading...


Το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα επεσκέφθη εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως την πρωίαν της Παρασκευής, 11ης Απριλίου 2014, ο αξιότιμος κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γραμματεύς της Πολιτικής Επιτροπής της ‘’Νέας Δημοκρατίας’’ εν τω πλαισίω της επισκέψεώς του εις την Θράκην.

Κατά την διάρκειαν της συναντήσεως αντηλλάγησαν σκέψεις και προβληματισμοί διά την περιοχήν

, ενώ εξεφράσθη η διάθεσις του από κοινού αγώνος διά την ανάπτυξιν τόσον της ευαισθήτου και ακριτικής περιοχής μας, όσον και της Πατρίδος γενικότερον.Ετικέτες