Οι Διοικητές Πεζικού Διδυμοτείχου και Κομοτηνής στο μητροπολίτη Μαρωνείας

Loading...


Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα επεσκέφθησαν εθιμοτυπικώς ο Διοικητής της 16ης Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού Διδυμοτείχου, Υποστράτηγος κ. Αντώνιος Βιτετζάκης, συνοδευόμενος από τον Διοικητήν της 21ης Ταξιαρχίας Πεζικού Κομοτηνής, Ταξίαρχον κ. Δημήτριον Ντόκον.

Να σημειωθή ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνδέεται μετά του Υποστρατήγου κ. Βιτετζάκη από το διάστημα που υπηρετούσε την στρατιωτικήν του θητείαν εις μονάδαν του Πυροβολικού της Ξάνθης και ο κ. Βιτετζάκης ήτο τότε Διοικητής αυτής.

Άπαντες αντήλλαξαν εποικοδομητικές σκέψεις, ενώ ο Σεβαμιώτατος ευχήθηκε εις τους δύο νέους διοικητάς δύναμιν εις την ενάσκησιν των υψηλών καθηκόντων τους και δεόντως διά τις άγιες ημέρες του Πάσχα.Ετικέτες