Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Φθιώτιδος

Loading...


Η τοπική Εκκλησία με πολλούς και διαφόρους τρόπους συμπαρίσταται στον αγώνα των γονέων για την σω­στη καθοδήγηση των παιδιών τους. Εκτός από τα Κατηχη­τι­κα Σχο­λεία, τις Συνάξεις Νέων, τη Σχολή Παραδοσιακών Χορών, λειτουργεί κάθε καλοκαίρι τις Εκκλησιαστικές Κα­τα­­σκη­νω­σεις στην Παραλία του Καινουρίου Λο­κρι­δος, όπου φιλοξενούνται τα παιδιά μας δω­ρεάν.

Οι Κατασκηνώσεις προσφέρουν στα παιδιά τη δυνα­το­τη­τα να ζη­σουν για λίγες ημέρες κοντά στη φύση με το παιχνίδι και την ψυ­χα­γωγία αλλά και να αναγεννηθούν με τη συμμετοχή τους στη μυ­στη­ριακή ζωή της Εκ­κλη­σίας.

            Φέτος θα λειτουργήσουν σε τρεις (3) περιόδους.

             Η 1η περίοδος περιλαμβάνει αγόρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικού και είναι από 1 έως 12 Ιουλίου.

             Η 2η περίοδος περιλαμβάνει αγόρια, Γυμνα­σίου και Λυκείου και είναι από 13 έως 22 Ιουλίου.

             Η 3η περίοδος περιλαμβάνει κορίτσια Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημο­τι­κού και Γυμνασίου και είναι από 23 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου.

             Όσα παιδιά επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Κατα­σκη­νώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως καλούνται να συμπλη­ρω­σουν μία έντυπη δη­λω­ση, την οποία θα προμη­θευ­τούν από τα γραφεία της Ιεράς Μητρο­πο­λεως ή τον Εφημέριο της Ε­νο­ρίας τους και να την καταθέσουν μέχρι 25 Ιου­νίου.             Ετικέτες