Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητρ. Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κυρου Τίτου

Loading...


Επί τη συμπληρώσει είκοσι οκτώ ετών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου Μητρ. Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κυρού Τίτου τελείται Αρχιερατικόν Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Αυτού εν τη Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κουμπέ Ρεθύμνης την Κυριακήν 6ην Σεπτεμβρίου 2015 .Ετικέτες