Μητρόπολη Δημητριάδος: Κοινωνική Οικονομία ως λύση στην ανεργία

Loading...


Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού ημερίδα, με θέμα την «Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μονιμοποίηση της συνεργασίας των τοπικών φορέων σε θέματα απασχόλησης και οργάνωσης υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας», στο πλαίσιο της Δράσης Δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΚΑΣΤΟΣ», των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (ΤΟΠ.Σ.Α) Θεσσαλίας.

    Στην ημερίδα αναδείχθηκε η σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας ως τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας. Εισηγητές ήταν η Έλενα Μπάρδα, Δρ. Κοινωνιολογίας, η Έφη Παπαδοπούλου, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Μαρία Ίτσιου, Οικονομολόγος και τέλος παρέμβαση έκανε ο Σύμβουλος Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μοράρος,.

    Η ημερίδα ξεκίνησε με την προβολή ενός βίντεο όπου παρουσιάστηκε η σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία σε πρωτοβουλίες που αφορούν στον τομέα της κοινωνικής- αλληλέγγυας οικονομίας σε αντιδιαστολή με τη μικρή απήχηση που έχουν οι πρωτοβουλίες αυτές στην Ελλάδα.

Η Δρ. Έλενα Μπάρδα, μίλησε για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στο κομμάτι των υπηρεσιών φροντίδας και ανέφερε ότι στην εποχή της κρίσης έχουν δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης, παρουσιάζοντας το παράδειγμα του χωριού Τουλσκ το οποίο το 1994 ξεκίνησε την πρωτοβουλία να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες και με το σωστό πυρήνα και ζήλο αποτέλεσε καλή πρακτική και για τις επόμενες συνεταιριστικές πρωτοβουλίες.

Η μηχανικός Έφη Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα INTERREG. Τόνισε ότι αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή κοινωνική και οικονομική συνοχή το οποίο ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές μέσω κοινών Προγραμμάτων, έργων και δικτύων.

Η οικονομολόγος Μαρία Ίτσιου έκανε μια γενική παρουσίαση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα από την προκήρυξη, την απόρριψη (και τι πρέπει κανείς να προσέξει) ή έγκριση μέχρι και την υλοποίησή τους, τα οποία τόνισε έχουν σκοπό την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιέγραψε δε αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης για την ορθή υλοποίησης των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ

Την ημερίδα έκλεισε ο Κωνσταντίνος Μοράρος, που έδωσε καίριες απαντήσεις στα ζητήματα κοινωνικής οικονομίας τονίζοντας ότι η Κοινωνική Οικονομία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει λύση στην εποχή της κρίσης. Ετικέτες