Κυθήρων Σεραφείμ για την Τεσσαρακοστή: Πως θα επιτευχθεί η κάθαρσις

Loading...


«Ο μαχητής και αγωνιστής του Χριστού χρησιμοποιεί την νηστεία, σαν άλλο μαχαίρι, για να περικόπτη από την καρδιά κάθε κακία και ρυπαρότητα» αναφέρει μεταξύ άλλων στην εγκύκλιό του για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ. 

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος: 

Προς

Τον Ιερόν Κλήρον και τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων

«Το στάδιον των αρετών ηνέωκται˙ οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της Νηστείας αγώνα˙ οι γαρ νομίμως αθλούντες, δικαίως στεφανούνται…» (Στιχηρόν των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής)
Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά˙
Ευλογημένη, εύδρομη, ειρηνική και αγλαόκαρπη η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

Το σάλπισμα της Αγίας μας Εκκλησίας ήχησε ανά την Χριστιανική Οικουμένη. Με την είσοδό μας εις την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει ανοίξει το ιερό στάδιο των αρετών και προσκαλούνται οι αθληταί να εισέλθουν εις αυτό με την ελεύθερη βούλησί τους, αβίαστα, με ιερό ζήλο και προθυμία, με σταθερότητα και αποφασιστικότητα, με πίστι και εμπιστοσύνη στο Θεό και με πόθο και ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής τους.
Δεν είναι σαν τα συνήθη αθλητικά στάδια το στάδιο των αρετών. Εδώ γυμνάζονται με την σωματική άσκησι, την σωματική νηστεία, τα σώματα με τις μετάνοιες και τις γονυκλισίες, με την ορθοστασία στην προσευχή και την αγρυπνία, αλλά πρωτίστως και κυρίως κάνει τα πνευματικά της γυμνάσματα η ψυχή.
Ας ιδούμε πως περιγράφει αυτόν τον ιερό και πνευματικό αγώνα ο ιερός Υμνογράφος στο στιχηρό τροπάριο των Αίνων που προτάξαμε.
Ο στρατιώτης του Χριστού, ο αγωνιστής του καλού και της αρετής, φοράει και οπλίζεται με την πανοπλία του Σταυρού, το «όπλον ειρήνης (και) αήττητον τρόπαιον» και με αυτό αντιπαλαίει τον αρχέκακο εχθρό διάβολο και τα πονηρά πνεύματα. Περιθριγκώνεται με την δύναμι και την Χάρι του Τιμίου Ζωηφόρου και Ζωοποιού Σταυρού. «Σταυρού τύπος, εχθροίς τρόμος» έγραφε επάνω του ο μνημειώδης Σταυρός του αρχιναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, του Υδραίου.

Ο Χριστιανός αγωνιστής έχει ως τείχος άρρηκτο και ακαταμάχητο την Πίστι, την Αγία μας Ορθόδοξη Πίστι,στο οποίο τείχος προσκρούουν τα φαρμακερά βέλη της αθεΐας, της απιστίας, της όποιας αιρέσεως, της αγνωσίας του Θεού, των ορατών και αοράτων εχθρών και όλων των οργάνων του σκότους. Θωρακίζεται με τήνπροσευχή, την νοερή και καρδιακή προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», «Υπεραγία Θεοτόκε βοήθει μοι». Με την Θεία Λατρεία και την συμμετοχή στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Την αρετή της ελεημοσύνης την έχει ως άλλη περικεφαλαία, η οποία τον προστατεύει από τα κύματα της κακίας, της μοχθηρίας και της μισαδελφίας. Καί γι’ αυτό ημπορεί να σπλαγχνίζεται, να ελεή, να συμπάσχη και να αγαπά.

Ο μαχητής και αγωνιστής του Χριστού χρησιμοποιεί την νηστεία, σαν άλλο μαχαίρι, για να περικόπτη από την καρδιά κάθε κακία και ρυπαρότητα. Καί έπειτα από αυτόν τον αδυσώπητο αγώνα παίρνει «τον αληθινόν στέφανον παρά του Παμβασιλέως Χριστού, εν τη ημέρα της Κρίσεως»˙ «οι γαρ νομίμως αθλούνται, δικαίως στεφανούνται».

Ο Χρυσορρήμων Πατήρ της Εκκλησίας μας, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγει ότι ο πνευματικός αγώνας πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπος : «Τού πνευματικού αγώνα το είδος δεν ανέχεται άοπλο αγωνιστή. Τότε σταματά η προετοιμασία του αγώνα, όταν κλείνη η αυλαία της παρούσης ζωής. Καί κλείνει η αυλαία, όταν η ψυχή εξέρχεται από το σώμα. Όσο, λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ, είναι ανάγκη να πυγμαχούμε, κι όταν είμαστε στο σπίτι κι όταν είμαστε έξω στην αγορά» (Ε.Π.Ε. 5,240).
Αγαπητοί μου αδελφοί,

 «Το στάδιον των αρετών ηνέωκται˙ οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της Νηστείας αγώνα».
Ας αποδυθούμε με ζήλο και προθυμία γι’ αυτόν τον ιερό αγώνα και ας εισέλθωμε χωρίς δισταγμούς και αναβολές στο αγωνιστικό στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με ταπείνωσι και υπομονή, με την σωματική και πνευματική νηστεία, με μετάνοια και ανάνηψι και με σταθερή απόφασι να ακολουθήσωμε πιστά τίςθείες εντολές και το εγερτήριο αφυπνιστικό σάλπισμα της Εκκλησίας μας. Καί τότε μέσα από αυτόν τον ιερό δίαυλο της Αγίας Τεσσαρακοστής θα επιτευχθή η κάθαρσις και ο αγνισμός της ψυχής και του σώματοςμέ αποτέλεσμα να προϋπαντήσωμε με αναμένη την λαμπάδα της ψυχής και να προσκυνήσωμε «ψυχαίς καθαραίς και αρρυπώτοις χείλεσι» τα Άγια Πάθη, την Ταφήν και την Ανάστασιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλή και ευλογημένη νηστεία. Καλή και μεστή από θείες ευλογίες και δωρεές η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης σας

Ο Μητροπολίτης

† Ο Κυθήρων ΣεραφείμΕτικέτες