ΚΒ΄Παύλεια: «Στη Μακεδονία του παλιού καιρού» (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κυριακή 29 Μαϊου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση των ΚΒ΄ Παυλείων, στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας, με τίτλο «Στη Μακεδονία του παλιού καιρού» που αφορούσε την λήξη του πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικολάεφ κ. Πιτιρίμ (από την Ουκρανία) και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση και ευχαρίστησε θερμά τους κατηχητές αλλά και τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην Εκκλησία.

Στο α΄μέρος της εκδήλωσης η παιδική – νεανική χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Πέτκου και η Σχολική Χορωδία του 9ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας υπό την διεύθυνση της κ. Αικατερίνης Μπαμίχα.

Στο β΄μέρος της εκδήλωσης έλαβε μέρος, η τελετή βράβευσης, του 5ου Παύλειου Μαθητικού Διαγωνισμού, του 3ου Διενοριακού τουρνουά σκάκι και των αθλητικών εκδηλώσεων «Δημήτριος Βικέλας 2016».

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ.Διονύσιος Ανθόπουλος, ο οποίος έκανε και την ανασκόπιση του πλούσιου πνευματικού έργου για τη χρονιά που πέρασε.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

Κυριακή της Σαμαρείτιδος ση­με­ρα, και ο Χριστός εμφανίσθηκε να ομιλεί παρά το φρέαρ του Ιακώβ με μία γυναίκα από τη Σα­μάρεια, ενώ ήταν γνωστή η έχθρα που χω­ριζε τους Ιουδαίους από τους Σαμαρείτες· και όχι μόνο να της αποκαλύπτει τα απόκρυφα μυστι­κα της ζωής της και της ψυ­χης της, αλλά και μεγάλες πνευ­μα­τι­κες αλήθειες· να της αποκα­λύπτει το νόημα και την αλήθεια του Θεού. Να της μιλά για την πνευ­μα­τική λατρεία και το ύδωρ το ζων που ξεδιψά τη ψυχή του αν­θρω­που και την οδηγεί από το σκο­τάδι στο φως, από την αμαρ­τία στην αγιότητα· και να την με­τα­ποιεί σε ζωντανό κήρυκα της αληθείας και της θεότητός του.

Λίγα χρόνια αργότερα ο πρωτο­κορυφαίος απόστολος Παύλος προς τιμήν του οποίου η Ιερά Μη­τρόπολή μας αφιερώνει και φέτος τις εορταστικές εκδηλώ­σεις των Παυλείων, η έναρξη των οποίων συμπίπτει, όπως κάθε χρο­νο, με την εκδήλωση της λη­ξεως του πνευματικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας, ακολου­θω­ντας το παράδειγμα του Χρι­στού επέλεξε να έρθει «στη Μα­κεδ­ονία του παλιού καιρού», στην πατρίδα του Μεγάλου Αλε­ξάνδρου και του Αριστοτέλη, που η φήμη τους είχε φθάσει από αι­ω­νες και στη δική του πατρίδα, στην Ταρσό της Κιλικίας, για να προσφέρει και στους Μακεδόνες το ύδωρ το ζων, για το οποίο είχε μιλήσει ο Χριστός στη Σαμαρεί­τι­δα, και να αρδεύσει με αυτό τον πνευματικό αγρό των ψυχών τους.

Και δεν περιορίσθηκε μόνο σ᾽ αυ­το ο πρωτοκορυφαίος απόστο­λος. «Ώρυξε φρέαρ» για να αν­τλούν εις το διηνεκές οι προσφι­λείς του Μακεδόνες το ύδωρ το ζων. Γιατί «φρέαρ» πνευματικό ει­ναι η Εκκλησία μας που συνε­χίζει να μας προσφέρει με το έργο και τη διακονία της στον κόσμο το ύδωρ το ζων, τον Χριστό.

Αυτό το ύδωρ προσπαθήσαμε και εμείς να προσφέρουμε σε όλους τους ανθρώπους, τους εγ­γυς και τους μακράν, με το πνευ­ματικό έργο της Ιεράς μας Μη­τροπόλεως και κατά το εκκλησια­στι­κο αυτό έτος, που λήγει επισή­μως με την αποψινή εόρτια εκδ­η­λωση.

Προσπαθήσαμε να το προσφέ­ρου­με με κάθε τρόπο, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες της: με τα κατηχητικά σχολεία, τις νεα­νικές συντροφιές, τις ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Γραφείου νεότητος της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Και μας χα­ροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο έργο αυτό συμμετείχαν πολ­λα παιδιά, έφηβοι και νέοι σε όλη την Ιερά Μητρόπολή μας, απο­λαμ­βάνοντας τη χαρά της αληθι­νης φιλίας και συντροφικότητος μέσα στον ασφαλή χώρο της Εκ­κλησίας και μέσα στη στοργική μη­τρική της αγκάλη, αλλά και κάτω από τη φροντίδα και την κα­θοδήγηση των υπευθύνων κλη­ρικών της τοπικής μας Εκ­κλη­σίας και των πολυάριθμων συνεργατών του νεανικού και κα­τηχητικού της έργου που εργά­σθηκαν και προσέφεραν με εν­θου­σιασμό και αυταπάρνηση και αυτή τη χρονιά.

Αποτελεί ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η τελετή λήξεως του πνευματικού έργου της Ιεράς μας Μητροπόλεως γίνεται φέτος εδώ στη Νάουσα, κοντά στην αρχαία Μίεζα, όπου βρίσκεται το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, η σχολή του μεγάλου Μακεδόνα φι­λοσόφου, του Αριστοτέλη. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που στον τόπο μας έζησε και δίδαξε ο κορυφαίος αυτός στοχαστής και επιστήμονας, ο Αριστοτέλης, στον οποίο έχει αφιερώσει η Unesco το έτος 2016, με την ευ­και­ρία της συμπληρώσεως 2400 ετών από τη γέννησή του.

Με αφορμή, άλλωστε, αυτή την επέτειο αφιερώσαμε και εμείς τα ΚΒ´ Παύλεια στη σχέση του απο­στόλου Παύλου με τους Έλληνες φιλοσόφους και διοργανώσαμε τον 5ο Παύλειο μαθητικό διαγω­νι­σμο με θέμα «Στη Μακεδονία του παλιού καιρού», τα βραβεία του οποίου σε όσους διακρίθηκαν θα απονείμουμε στη σημερινή εκδήλωση.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να δώσει την ευκαιρία σε όλους όσους συμμετείχαν σ᾽ αυτόν, μι­κρο­τερους και μεγαλύτερους, να γνωρίσουν τον σπουδαίο Μακε­δόνα φιλόσοφο, τον Αριστοτέλη, που με τη διδασκαλία του όχι μο­νο δημιούργησε μία από τις κο­ρυ­φαίες προσωπικότητες της παγ­κο­σμιας ιστορίας, έναν από τους αληθινά μεγάλους της ανθρω­πο­τητος, τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος με το έργο έκανε διάσημο το όνομα της Μακεδονίας και τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα του κόσμου, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διάδοση του χρι­στι­ανισμού, αλλά και επηρέασε και επηρεάζει την παγκόσμια δια­νόηση και επιστήμη μέχρι τις ημέ­ρες μας.

Ο φιλοσοφικός λόγος του Αρι­στοτέλη και η πίστη του στον δη­μιουργό Θεό είναι αυτά που δι­νουν την απάντηση σε εκείνους που στις ημέρες μας αμφισβητούν τη δυνατότητα του συνδυασμού της πίστεως και της επιστήμης, της πίστεως και του φιλοσοφικού στοχασμού. Είναι αυτά που έκα­ναν τον μαθητή του, τον μεγάλο στρατηλάτη και βασιλιά Αλέξαν­δρο να αναγνωρίζει ότι στον πα­τέρα του οφείλει τη ζωή, «το ζην», αλλά στον δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, οφείλει «το ευ ζην», οφείλει την παιδεία του, οφείλει την προσωπικότητά του, οφείλει τους ανοικτούς ορίζοντες της ψυχής του, τους οραματι­σμούς και τις ρηξικέλευθες ιδέες του.

Και εάν ο Μέγας Αλέξανδρος τα διδάχθηκε από τον σπουδαίο Αρι­στοτέλη «στη Μακεδονία του πα­λιού καιρού», είμαι βέβαιος ότι και σείς, μικρότεροι και μεγαλύ­τεροι συμμετέχοντες στον 5ο Παύ­λειο μαθητικό διαγωνισμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως θα ει­χατε την ευκαιρία να τα διδα­χθείτε αναδιφώντας στην ιστο­ρία, την τέχνη και τον πολιτισμό της Μακεδονίας αυτής της επο­χης, μιάς εποχής που μπορεί να απέχει από τη δική μας 2400 χρο­νια είναι όμως ζωντανή, είναι δίπλα μας με τα υπέροχα μνημεία που μας κληροδότησε, ιδιαίτερα εδώ στην Ημαθία, και με τα συγγράμματα του μεγάλου φιλο­σο­φου Αριστοτέλη.

Θέλω, λοιπόν, να σας συγχαρώ όλους για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, και αυτούς που δια­κρίθηκαν και θα βραβευθούν σε λίγο, αλλά και όλους τους αλ­λους που προσπάθησαν για το καλύτερο και κέρδισαν από την ωραία τους προσπάθεια.

Θέλω να συγχαρώ και όλους εκείνους που συμμετείχαν και στο 3ο Διενοριακό τουρνουά σκα­κι και των αθλητικών εκδηλώ­σεων «Δημήτριος Βικέλας 2016», που εντάσσονται στις δραστηριό­τητες του Γραφείου νεότητος της Μητροπόλεώς μας.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τους συμ­παραστάτες του πνευματικού και κατηχητικού έργου της Ιεράς μας Μητροπόλεως και όσους με κάθε τρόπο συνέβαλαν στην επιτυχία του, αλλά και όσους προετοίμα­σαν και συμμετέχουν στη σημε­ρινή εόρτια εκδήλωση.

Το πνευματικό και κατηχητικό έργο της Εκκλησίας μας δεν είναι προσωπικό έργο κανενός, είναι ένα συλλογικό έργο που γίνεται μέσα στην Εκκλησία μας, που γι­νεται με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του ιδρυτού της τοπι­κης μας Εκκλησίας, του πρωτο­κο­ρυφαίου αποστόλου Παύλου, προς δόξα του Θεού, η χάρη του οποίου εύχομαι να σας συνοδεύει και την καλοκαιρινή περίοδο με­χρι να συναντηθούμε και πάλι στην αρχή της νέας κατηχητικής χρο­νιάς.

 

 

 

 Ετικέτες