Ιερό Παρεκκλήσι επ’ ονόματι του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου εγκαινίασε ο Μητροπολίτης Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Σάββατο το πρωί, 14η Ιουνίου 2014, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων ετέλεσε την ακολουθίαν των εγκαινίων του Ιερού Παρεκκλησίου επ’ ονόματι του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, κειμένου εις την περιοχήν της Κερασέας του Παπικίου Όρους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, κατά την ακολουθίαν του Όρθρου εκόμισε την αργυράν λειψανοθήκην, την περιέχουσαν αποτμήματα των ιερών λειψάνων των αναιρεθέντων Πατέρων της Ιεράς Μονής του Οσίου Σάββα, τα οποία εναπέθεσε εις το ‘’φυτόν’’ της Αγίας Τραπέζης, εν συνεχεία δε και συμφώνως προς την κρατούσαν τάξιν ετέλεσε την ακολουθίαν των Εγκαινίων, και ακολούθως προέστη της Θείας Λειτουργίας, κατά την διάρκειαν της οποίας ερμήνευσε την αξίαν των εγκαινίων του εκάστοτε Ιερού Ναού εις την ζωήν του σώματος της Εκκλησίας, ενώ κατά την ακολουθίαν ερμήνευε τα γενόμενα.
Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ευχαρίστησε τους συντελέσαντας εις την αποπεράτωσιν του Ιερού Ναού, ετόνισε δε ότι ασφαλώς την ημέραν αυτήν θα αγάλωνται αι ψυχαί των ασκητών και αναχωρητών του Παπικίου Όρους, εδεήθη δε υπέρ αναπαύσεως των κτητόρων του Ιερού αυτού Παρεκκλησίου, επικαλεσθείς τας πρεσβείας του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου.Ετικέτες