Η Εορτή των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ηλιούπολη

Loading...


Επερχομένης και οργανουμένης τη 21η Μαΐου του τρέχοντος έτους, της εορτίου πανηγύρεως του εορτάζοντος ημετέρου περικαλλούς Ιερού Ενοριακού Ναού των αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, διατελούντες εν χαρμοσύνω ευφροσύνη μετά πεπληρωμένης αναστασίμου χαράς, εξ’ ονόματος της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κυρίου, κυρίου Ιερωνύμου Β΄, 

Πατρός και Ποιμενάρχου ημών, άπαντες οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίται, οι Αιδεσιμολογιώτατοι Πρωτοπρεσβύτεροι και οι Αιδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι, οίτινες κατέχουν οργανικήν εφημεριακήν θέσιν, μετά των άρτι διορισθέντων αξιοτίμων Μελών του νέου Εκκλησιαστικού Συμβούλιου, του εν Ηλιουπόλει της Αττικής γαίας, γεωγραφικώς αναγερμένου, Ενοριακού Ιερού Ναού και διοικητικώς υπαγομένου εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών, μετ’ εξαιρέτου τιμής και πολλής εν Κυρίω αγάπης, προσκαλούμεν τους εν τη ημετέρα ενορία κατοικούντας ή παρεπιδημούντας ευλαβείς χριστιανούς, ου μην αλλά και των εκ περάτων της γης ταύτης ευρισκομένων, ίνα «συναθροισθέντες ενθάδε», συμμετάσχωμεν εν ευλαβεία και κατανύξει των Αρχιερατικώς τελεσθησομένων Ιερών Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, καθώς και λοιπών λατρευτικών, δοξολογικών και λιτανευτικών ιερών Ακολουθιών της Ιεράς Πανηγύρεως, συνωδά του κάτωθι εορτίου αναλυτικού προγράμματος.

20/5/2014 ΤΡΙΤΗ

19:00-20:30 Μ. Αρχιερατικός Εσπερινός

21:00-00:30
Ιερά Αγρυπνία (Όρθρος – Θ. Λειτουργία)

21/5/2014 ΤΕΤΑΡΤΗ

07:00-10:30
Όρθρος – Αρχιερατική Θ. Λειτουργία

19:00
Μ. Εσπερινός (Μεθεόρτιος)

20:00 Λιτάνευση Ιεράς Εικόνος (ΠΟΡΕΙΑ: Αγ. Κων/νου, Μαρ. Αντύπα,- Κανάρια, Επιστροφή στον Ναό). 

22/5/2014 ΠΕΜΠΤΗ

07:00-10:00
Όρθρος – Θ. Λειτουργία- Μνημόσυνο των Κτητόρων, Ευεργετών και Δωρητών του ιερού Ναού μας

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Πανηγύρεως του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την παραμονή της εορτής, Τρίτη 20η Μαΐου ε. έ., περί ώρα 21:00 βραδινή, θα τελεστεί, εν κατανύξει και προς τιμήν των πανηγυρικώς εορταζομένων Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιερά Αγρυπνία, που θα περιλαμβάνει τον Όρθρο της εορτής και προ της Πανηγυρικής Δοξολογίας, θα ψαλούν οι είκοσι τέσσερεις (24) Οίκοι των Χαιρετισμών των τιμωμένων αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, μετά θείου κηρύγματος, από τον λειτουργό της ιερής αγρυπνίας. 
Τα αναλόγια μας θα πλαισιωθούν από καλλικέλαδους ιεροψάλτες, καθ’ όλη την διάρκεια της ιερής αγρυπνίας. 
 Ετικέτες