Η εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου στην Ι.Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου των Κουλακιωτών επί τη εορτή του μαρτυρίου του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Κουλακιώτου.

Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν εκτός από τα Λείψανα του Αγίου Αθανασίου και του Αποστόλου Παύλου ιδρυτού της τοπικής Εκκλησίας της Ημαθίας.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Αθανασίω αγχόνη ώφθη κλι­μαξ, δι᾽ ης ανήλθεν ουρανού εις το πλάτος».

Με αυτούς τους δύο στίχους του Μηνολογίου περιγράφει ο ιερός υμνογράφος το μαρτύριο του νεο­μαρ­τυρος συμπολίτου μας, του α­γίου Αθανασίου του Κου­λακιώ­του, του οποίου τη μνη­μη τιμά και γεραίρει σήμερα η Εκ­κλησία μας.

Νέος ήταν ο άγιος Αθανάσιος, νε­ος από εύπορη οικογένεια που του εξασφάλισε πλούσια μόρφωση. Νε­­ος ήταν, αλλά διέθετε πίστη και αγάπη στον Χριστό. Νέος ήταν, και όπως κάθε νέος ήταν γενναίος και τολμηρός. Όχι όμως για το κακό και την αμαρτία, όπως άλλοι νέοι της εποχής του και της εποχής μας, αλλά για την πίστη του στον αληθινό Θεό. Γι᾽ αυτό και την ώρα του πειρασμού, και την ώρα που ο Τούρκος άρχοντας τον συκοφά­ν­τη­­σε γιατί δήθεν είχε ασπασθεί τη θρησκεία του Μωάμεθ, ο νεα­ρος Αθανάσιος δεν τρομάζει, δεν δει­λιά­ζει, μένει σταθερός στην πι­στη του, αδιαφορώντας για τις συ­νε­πειες που θα έχει. Καί ακόμη και την ώρα που ο ίδιος ο πατέρας του φοβάται να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται για να τον απαλλάξει από την άδικη και ανυπόστατη κα­τη­γορία, εκείνος μένει αμετα­κι­νη­τος στην πίστη του. Προτιμά τη φυ­­λακή από την άρνηση του Χρι­στού. Προτιμά το μαρτύριο από το να πατήσει τον Σταυρό του Χρι­στού και να αρνηθεί το βάπτισμα. Μαζί με τον απόστολο Παύλο επα­ναλαμβάνει και εκείνος το «παν­τα η­γούμαι σκύβαλα είναι ίνα Χρι­στον κερδίσω», γιατί τίποτε δεν μπορεί να τον χωρίσει από την αγά­πη του Χρι­στού.

Είναι νέος ο Αθανάσιος, αλλά δεν φοβάται για τη ζωή του, γιατί ξε­ρει πως η ζωή είναι μόνο κοντά στον Χριστό. Είναι νέος ο Αθα­να­σιος, αλλά δεν φοβάται τον θάνα­το, γιατί ξέρει πως ο Χριστός νι­κη­σε τον θάνατο.

Βρίσκεται μπρο­στα στην αγχόνη, αλλά εκείνος δεν βλε­πει αγχόνη, κλίμακα βλε­πει, σκα­λα ουράνια που τον οδηγεί στον Χριστό. Γι᾽ αυ­το και αντί να δι­στάσει, ανε­βαί­νει με χαρά. Γι᾽ αυ­το και αντί να φοβηθεί, σπεύδει να συναντή­σει τον αγωνοθέτη Χριστό για να λα­βει τον στέφανο της νίκης και να εισέλθει στη βα­σιλεία των ου­ρα­νων.

«Αθανασίω αγχόνη ώφθη κλι­μαξ, δι᾽ ης ανήλθεν ουρανού εις το πλάτος».

Εάν, αδελφοί μου, για τον εορ­τα­ζο­μενο σήμερα συμπολίτη μας, τον άγιο νεομάρτυρα Αθανάσιο τον Κουλακιώτη, η αγχόνη ήταν η κλίμακα που τον ανέβασε στον ου­ρα­νο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει για όλους μας μία κλίμα­κα που μας ανεβάζει στον ουρανό. Καί μπορεί να μην είναι η ίδια για όλους· και μπορεί για μας να μην είναι η αγχόνη του μαρτυ­ρίου, για­τι ο Θεός μας αξίωσε να ζούμε σε χρόνους ειρηνικούς και σε έναν τόπο, όπου μπορούμε να πιστεύ­ουμε ελεύθερα στον Χριστό, αλλά θα πρέπει να βρούμε και εμείς την κλίμακα που θα μας ανεβάσει στον ουρανό.

Καί αυτή η κλίμακα μπορεί να διαφέρει από την κλίμακα του αγίου Αθανασίου, αλλά έχει με βε­βαιότητα μερικές κοινές βαθμίδες, μερικά κοινά σκαλο­πάτια, χωρίς τα οποία κανείς δεν μπορεί να φθάσει στον ουρανό.

Το ένα σκαλοπάτι είναι η πίστη στον Χριστό, πίστη αληθινή και ου­σιαστική, πίστη που δεν κλονί­ζεται την ώρα του πειρασμού, της δοκιμασίας ή της ανάγκης· πίστη που δεν περιορίζεται στα λόγια αλ­λα αποδεικνύεται με τα έργα και τις πράξεις μας.

Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η αγάπη, αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους· αγάπη που δεν εξαρτάται από το συμφέρον μας και από το τι μας εξασφαλίζει, αλλά είναι αγάπη σαν αυτή που προσφέρουμε στον ίδιο τον εαυτό μας και ακόμη μεγαλύτερη, γιατί αυτή την αγάπη μας ζητά ο Θεός και αυτή η αγάπη αποδεικνύει την πίστη μας στον Θεό.

Το τρίτο σκαλοπάτι είναι, αδελ­φοί μου, η ορθή αξιολόγηση των πραγμάτων και η σωστή τοποθέ­τη­ση των προτεραιοτήτων μας. Συ­χνα λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, αγαπούμε την Εκκλησία, θε­λουμε να ζούμε την εν Χριστώ ζωή, θέλουμε να είμαστε πιστά με­λη του σώματος του Χριστού. Όταν όμως βρεθούμε μπροστά στην επιλογή, όταν πρέπει να δια­λέξουμε αν θα υπακούσουμε στο θε­λημα του Θεού ή αν θα κάνουμε αυτό που μας είναι ευχάριστο, ευ­κολο ή συμφέρον, τότε κρίνεται, α­δελφοί μου, ποιές είναι οι πραγ­μα­τικές μας προτεραιότητες και ποιές είναι οι πραγματικές μας δια­θέσεις σε σχέση με τον Θεό και την προς αυτόν πίστη και αγάπη.

Αν επιλέξουμε να ακολουθή­σου­με το θέλημα του Θεού με οποιο­δη­ποτε κόστος, τότε ακολουθούμε το παράδειγμα του εορταζομένου α­γίου μας, του αγίου Αθανασίου του Κουλα­κιώτου, και κάνουμε ένα βήμα πιο πάνω στην προ­σω­πι­κη μας κλίμακα που μας οδηγεί, εάν την αξιοποιούμε, στον ουρα­νο.

Καί μακάρι, αδελφοί μου, να μας αξιώσει ο Θεός διά πρεσβειών του αγίου νεομάρτυρος Αθανασίου να ανεβούμε και όλοι εμείς που τον τιμούμε και τον ευλαβούμεθα την ουρανοδρόμο κλίμακα και να φθα­σουμε στον ουρανό για να συνευφραινόμεθα μαζί του στη βασιλεία των ουρανών.

Koulakiotes2015-102.jpg
Koulakiotes2015-103.jpg
Koulakiotes2015-104.jpg
Koulakiotes2015-105.jpg
Koulakiotes2015-106.jpg
Koulakiotes2015-108.jpg
Koulakiotes2015-112.jpg
Koulakiotes2015-117.jpg
Koulakiotes2015-118.jpg
Koulakiotes2015-120.jpg


Ετικέτες