Ευχαριστίες από την Μητρόπολη Φλώρινας για δωρεές

Loading...


Τις ευχαριστίες της εξέφρασε η Μητρόπολη Φλώρινας σε όσους προσέφεραν στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο. 

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει; 

Αισθανόμεθα την υποχρέωσιν να ευχαριστήσωμεν και να συγχαρώμεν
δημοσίως τον Αλιευτικόν Σύλλογον Πρεσπών (εις χωρίον Ψαράδες) διά την
προσφοράν διακοσίων και πεντήκοντα (250) κιλών τσιρονιών, ως και τον κ.
Νικόλαον Τραιανόπουλον,
διά την εκ μέρους του προσφοράν ογδοήκοντα (80)
κιλών τσιρονιών, προς ενίσχυσιν του έργου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Ευχόμεθα ολοψύχως ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζη πλουσίαν την
ευλογίαν και την Χάριν Του εις τους ανωτέρω δωρητάς και η προσφορά τους να
συνιστά αξιομίμητον παράδειγμα εμπράκτου κατά Χριστόν αγάπης και
φιλαλληλίας, ιδίως εις τους παρόντας κρισίμους καιρούς.Ετικέτες