Εκοιμήθη ο πολιός Ιεροκήρυξ Αρχιμανδρίτης π. Καλλίστρατος Λυράκης

Loading...


Εκοιμήθη την Δευτέρα 2 Ιουνίου ο πολιός Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ιδρυτικό μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων «ο Σωτήρ», Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος Λυράκης. Ο μακαριστός συνδέονταν πνευματικά με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο, όσο και με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, την οποία επισκεπτόταν συχνά, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου εκήρυττε σε διάφορες ενορίες και ανέπαυε με τους εποικοδομητικούς του λόγους, τους πιστούς. 

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος απέστειλε συλλυπητήρια επιστολή στον προϊστάμενο της Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σωτήρ» Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αστέριο Χανζηνικολάου στην οποία αναφέρει τα εξής:

 Αγαπητέ μου π. Αστέριε.

Ελυπήθην πολύ δια την κοίμησιν του αειμνήστου και πολυσεβάστου π. Καλλιστράτους Λυράκη και σπεύδω να σας εκφράσω δι’ υμών εις άπασαν την Ιεράν Αδελφότητα τα εγκάρδια συλλυπητήριά μου και τις ευχές μου Κύριος να αναπαύσει την αγίαν ψυχήν του γνησίου και ακαμάτου εργάτου του αμπελώνος Του εις την χώραν των ζώντων.

Με τον μακαριστόν π. Καλλίστρατον συνεδέθην με αγάπην και γνωριμίαν ένθεον από την εποχήν που υπηρετούσα εις το Ιερόν Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου ως Ιεροκήρυξ. Κάθε καλοκαίρι απεσταλμένος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ο άγιος Γέροντας επί ένα μήνα, συνήθως Ιούλιον, νύκτα και ημέραν εις το εξομολογητήριον εξομολογούσε κατά εκατοντάδες τους προσκυνητάς και την Κυριακήν ετελούσε την Θείαν Λειτουργίαν και εκήρυττε τον θείον λόγον με νεανικόν και αφυπνιστικόν παλμόν.

Επί ένα μήνα ήτο δι’ εμέ βακτηρία και ζεφύριος αύρα μέσα εις τον κόπον της καθημερινής πνευματικής εργασίας. Η παρουσία του, η ευχάριστη αναστροφή του και ο εποικοδομητικός λόγος του ήσαν δι’ εμέ τον νεαρόν κληρικόν τα καλύτερα μαθήματα.

Και ως επίσκοπος είχα την χαράν να τον συναντώ εις τα Λουτρά της Υπάτης κατά τη διάρκεια των οποίων και πάλιν εκήρυττε πρώτα εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Λαμίας, εις τον Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λουτρών και όπου αλλού ήθελε μη παραλείπων να με επισκέπτεται εις το Επισκοπείον και να λαμβάνει την ευχήν μου δια τας ολίγας ημέρας της λουτροθεραπείας του. Την παρουσία του θεωρούσα μεγάλη ευλογίαν δια την Ιεράν Μητρόπολίν μου.

Ο αείμνηστος π. Καλλίστρατος υπήρξε εκλεκτός Ιεροκήρυξ της Εκκλησίας Ιεροπρεπής και παραδοσιακός κληρικός, ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου, συνεχιστής της παραδόσεως των μεγάλων Ιεροκηρύκων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Εκκλησίας. Η ζωή του, οι πνευματικοί αγώνες του, η προσφορά του, το ήθος του και ο καθαρός βίος του τον καθιστούν υπόδειγμα Κληρικού και Χριστιανού.

Ας αναπαύεται εκ των κόπων του εις τας αυλάς του Κυρίου. Εις αυτόν ευρίσκει πλήρη εφαρμογή ο λόγος του Κυρίου: «Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.» (Απ. 22,14).

Αιωνία του η μνήμη.

Μετά θερμών ευχών και αγάπης

Ο Μητροπολίτης

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος Ετικέτες