Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Πανηγυρίζοντα Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ωραιοκάστρου (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


«Τείχισόν μου τας φρένας Σωτήρ μου· το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσαι τολμώ, την άχραντον Μητέρα σου, εν πύργω ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν βάρεσιν εννοιών οχύρωσόν με· συ γαρ βοάς των αιτούντων πιστώς τας αιτήσεις πληρούν. Συ ούν μοι δώρησαι γλώτταν, προφοράν, και λογισμόν ακαταίσχυντον· πάσα γαρ δόσις ελλάμψεως παρά σού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον».

Η συνέχεια εδώΕτικέτες