Αλεξανδρούπολη: Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός και ομιλία ιερομονάχου π. Μακαρίου από το Άγιον Όρος

Loading...


Την Κυ­ρι­α­κή Δ’ Νηστειών 30 Μαρτίου 2014 στις 6.30’ το α­πό­γευ­μα θα τε­λε­σθεί στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου ο Ε’ Κατανυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός της Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στής.

Πριν από το τέ­λος του Ε­σπε­ρι­νού θα ο­μι­λή­σει ο συμπολίτης μας ιερομόναχος π. Μακάριος, από το Άγιον Όρος, με θέμα: 

«…ζητείτε την βασιλείαν του Θεού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». (Ματθ. 6, 33)
Πα­ρα­κα­λείσθε να συμ­με­τά­σχετε στην παραπάνω λατρευτική και πνευματική ευκαιρία.Ετικέτες