Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών στην “Αποστολή” της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Η  “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για τα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Junior Α’, για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η Αίτηση Εγγραφής θα συμπληρώνεται από Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 στο Νέο Κόσμο (Πλ. Κυνοσάργους), μέχρι την 1 Νοεμβρίου 2013.

Για την επιλογή των παιδιών, θα ληφθούν υπόψη οικονομικά  (χαμηλό εισόδημα) και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ανεργία, πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.). 

Πληροφορίες: Γεώργιος Βουρλάκης
Τηλ: 2130 18 4422