Φορολογούνται και οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα στην Ελλάδα

Loading...


Οι απόδημοι, που έχουν έντοκες καταθέσεις στην Ελλάδα σε ξένο νόμισμα, φορολογούνται κανονικά από την 1η Ιανουαρίου ανακοίνωσε το Γ. Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη.

Οι απόδημοι, που έχουν έντοκες καταθέσεις στην Ελλάδα σε ξένο νόμισμα, φορολογούνται κανονικά από την 1η Ιανουαρίου ανακοίνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη.

Η ανακοίνωση της προξενικής Αρχής, διασαφηνίζει, ότι ο νέος κώδικας φορολογία εισοδήματος δεν απαλλάσσει μονίμους κατοίκους εξωτερικού – εννοείται και απόδημους Έλληνες – από τη φορολόγηση του τόκου, που κερδίζουν από καταθέσεις τους σε δολάριο Αυστραλίας, Αμερικής, λίρα Αγγλίας κ.ά.
Παραθέτουμε το κείμενο της ανακοίνωσης:

«Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η φορολόγηση των τόκων καταθέσεων που αποκτώνται από 1-1-2014 και μετά διέπεται από τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ο οποίος δεν προβλέπει απαλλαγή από τη φορολόγηση των τόκων καταθέσεων των κατοίκων εξωτερικού, που τηρούνται σε ξένο νόμισμα.

Ως εκ τούτου, το Γενικό Προξενείο παύει την έκδοση πιστοποιητικών για την απαλλαγή φορολόγησης τόκων καταθέσεων σε ξένο νόμισμα».
 Ετικέτες