Στο «σφυρί» τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια και στεγαστικά β’ κατοικίας

Loading...


του Τάσου Δασόπουλου

Τις αγοραπωλησίες «κόκκινων» δανείων σε δύο δόσεις με πρώτα τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και όσα στεγαστικά δεν αφορούν πρώτη κατοικία και το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τα Distress Funds, αλλά και τις εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα του Δεκεμβρίου που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή.

Με διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι εξαίρεση στον κανόνα της πώλησης δανείων αποτελούν τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα καταναλωτικά δάνεια και τα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία. Η πώληση αυτών των δανείων θα ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις οι οποίες θα εκδοθούν μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου του 2016.

Σε άλλη διάταξη επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πώληση δανείου είναι να έχουν περάσει 12 μήνες από την στιγμή που ο δανειολήπτης έχει λάβει εξώδικο με το οποίο ο δανειστής το έχει καλέσει να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Στην αγορά δανείων δεν θα συμμετέχουν τα δάνεια για τα οποία έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία ή υπάρχει απόφαση για διαταγή πληρωμής ή αφορούν μη συνεργάσιμους δανειολήπτες με βάση το κώδικά δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας.

Σε ότι αφορά τις εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων περιέχονται διατάξεις οι οποίες προβλέπουν:

• Την παροχή αναλυτικού μετοχολόγιου και του καταστατικού της εταιρίας.

• Έδρα άσκησης δραστηριότητας την Ελλάδα ή κράτος μέλος της ΕΕ με υποκατάστημα που θα λειτουργεί στην Ελλάδα.

• Άδεια άσκησης λειτουργίας και εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Οι εταιρίες αυτές, είτε σε κοινοπραξία με την εμπορικές τράπεζες, είτε αυτόνομα θα έχουν ουσιαστικά τις αρμοδιότητες του εκδότη του δανείου, θα μπορούν να ασκήσουν κάθε ένδικό μέσο και θα είναι υπεύθυνες για την διαπραγμάτευση τις πράξεις αλλά και τις συμβάσεις συμβιβασμού με τους «κόκκινους» δανειολήπτες.

Με τις πράξεις μεταβίβασης των δανείων από τις τράπεζες αίρεται το επαγγελματικό απόρρητο του δανειολήπτη στο βαθμό που εξυπηρετεί τους σκοπούς της διαχείρισης.

Οι εταιρίες αυτές θα έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης ή πώλησης «κόκκινων» δανείων σε εξειδικευμένες επενδυτικές εταιρίες, που ειδικεύονται στο αντικείμενο της εξαγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι πωλήσεις δανείων μπορεί να αφορούν μεμονωμένα δάνεια ή συνολικές απαιτήσεις έναντι ενός συγκεκριμένου δανειολήπτη και μπορούν να περιλαμβάνουν και δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται, μάλιστα, ότι η πώληση δανείων σε distress funds θα μπορούσε δυνητικά να λειτουργήσει και σε όφελος του δανειολήπτη με δεδομένο ότι η πώληση θα γίνει σε τιμή πολύ μικρότερη από την αρχική αξία του δανείου. Με αυτό το δεδομένο θα μπορούσε ο δανειολήπτης να τύχει καλύτερων όρων για την εξόφλησή του.

Στο νομοσχέδιο τονίζεται ότι μετά την πώληση του δανείου του, η νομική και οικονομική θέση του δανειολήπτη δεν θα είναι σε καμία περίπτωση χειρότερη από την περίοδο που όφειλε το δάνειο στην εμπορική τράπεζα.

Από το νομοσχέδιο απουσιάζει δευτερεύουσα νομοθεσία με την οποία θα διευκρινίζεται το ποσοστό και το χρονικό διάστημα επιχορήγησης του δημοσίου στα ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά με «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, τα οποία θα προσφύγουν στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη και – αποδεδειγμένα – δεν θα μπορούν να καλύψουν ούτε και την ελάχιστη δόση που θα ορίσει το δικαστήριο.

Δαπάνες υγείας
Τα όρια δαπανών πάνω από τα οποία θα ορίζεται η κατά περίπτωση εκ των υστέρων επιστροφή για νοσήλια , διαγνωστικές εξετάσεις και για πρώτη φορά ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μέχρι και το 2018 ορίζονται με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.

Ειδικότερα για το 2016 το όριο τίθεται στα 570 εκ. ευρώ από τα οποία τα 520 εκ. θα αφορά στα δημόσια Νοσοκομεία και 65 εκ. ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Το ποσό αναπροσαρμόζεται για το 2017 σε 550 εκ. ευρώ από τα οποία 492.100.000 ευρώ στα δημόσια Νοσοκομεία και 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Το 2018 το ποσό θα μειωθεί στα 530 εκ. ευρώ, από τα οποία 474.200.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων».

Συμβάσεις αυτοκινητοδρόμων
Αλλαγές στις συμβάσεις του άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας μέσω της οποίας αυξάνονται τα έσοδα του δημοσίου κατά 105 εκ. ευρώ περιλαμβάνονται σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου για τα 13 προαπαιτούμενα.

Σε ότι αφορά την σύμβαση για το άξονα Κόρινθο – Τρίπολη – Καλαμάτα το νομοσχέδιο τονίζει ότι κρίθηκαν απαραίτητες αφού μετά τις αναθεωρημένες προβλέψεις του κυκλοφοριακού μοντέλου οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τα έσοδα του έργου είναι 53% χαμηλότερες από τη βασική πρόβλεψη και 41% χαμηλότερη από την περισσότερο συντηρητική χαμηλή πρόβλεψη των Δανειστών (LLC – Lenders Low Case).

Έτσι δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας, και συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής των δανείων (δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2033) της τάξης των περίπου 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι ο Παραχωρησιούχος δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει πλήρως το κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων που δεσμεύτηκαν για το Έργο από την ΕΤΕπ.

Έτσι το δημόσιο αναλαμβάνει να παράσχει πρόσθετη εγγύηση «σε περίπτωση, και μόνο στο βαθμό όπου αυτό καταστεί απαραίτητο», μέσω της καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας (η ΠΕΛ).

Με την τροποποίηση στη σύμβαση παραχώρησης του Ε65 τα έσοδα του δημοσίου αυξάνονται κατά 105 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τον επαναπροσδιορισμό του χρηματοοικονομικού μοντέλου του έργου από την οποία προέκυψε ότι τα έσοδα του δημοσίου από την συ διαχείριση του συγκεκριμένου οδικού άξονα θα είναι μεγαλύτερα στο ύψος του συγκεκριμένου ποσού.Ετικέτες

tilegrafima.gr