Τουρκική υπέρπτηση σε ύψος 100 ποδών πάνω από τη νήσο Παναγιά

Υπέρπτηση πάνω από τη  πραγματοποίησε τουρκικό αεροσκάφος.
Συγκεκριμένα, ένα τουρκικό CN235 εισήλθε στις 10:59 στο FIR Αθηνών και διερχόμενο πάνω από τη σε ύψος 100 ποδών εξήλθε του FIR Αθηνών στις 11.00.