Άσκηση εφέδρων στη Μνήμη των ηρώων των Ιμίων

Loading...


Το Σάββατο 08/02/2014 η Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο τίμησε την επέτειο της θυσίας των τριών ηρών των Ιμίων, Αντιπλοιάρχου Χριστοδούλου Καραθανάση, Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, Σημαιοφόρου Έκτορος Γιαλοψού διεξάγοντας την «ΤΑΜΣ “ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1/14″», η οποία αποτελεί άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας, βάση του δόγματος εκπαιδεύσεως της Ενώσεως.

Στο πλαίσιο της ασκήσεως συστάθηκε περίπολος μάχης με αποστολή τον έλεγχο και την ασφάλιση φιλίου εδάφους, τα οποία θα επιτυγχάνοντο δια της αντιμετωπίσεως κι εξουδετερώσεως εχθρικών ατάκτων ομάδων που διατάρασσαν την ειρήνη των κατοίκων της περιοχής.

Τα αντικείμενα στα οποία εξασκήθηκαν οι συμμετέχοντες ήταν:

>συγκρότηση περιπόλου
>έκδοση διαταγής
>τακτική κίνηση περιπόλου (επί και εκτός αμαξιτών οδών)
>επικοινωνίες
>ενέδρα
>ενέργειες αμέσου αντιδράσεως
>πρώτες βοήθειες πεδίου μάχης
>μόλυνση δρομολογίου
>μάχη εκ του σύνεγγυς (CQB)

Μετά την απενημέρωση της περιπόλου τηρήθηκε με μέριμνα της διοικήσεως, ενός λεπτού σιγή, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των ηρώων:Ετικέτες