ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ<verdana,geneva;”>Η Αθωνιάδα Ακαδημία ή Αθωνιάδα Σχολή είναι Σχολή, η οποία λειτουργεί στις Καρυές του .

Ιδρύθηκε αρχικά το 1749, επί Πατριαρχίας Κύριλλου Ε΄ και στεγάστηκε σε κτίριο της Μονής Βατοπεδίου. Αν και τα οικονομικά των μοναστηριών βρίσκονταν σε άθλια οικονομική κατάσταση την εποχή εκείνη, ιδρύθηκε η Σχολή αυτή με σκοπό τη διάδοση της ελληνικής παιδείας.

Από τους πρώτους διευθυντές της Ακαδημίας ήταν ο διαφωτιστής κληρικός Ευγένιος Βούλγαρης. Δίδασκαν δε λαμπρά ονόματα, όπως ο Μελέτιος Βατοπαιδινός, ο Νικόλαος Ζερζούλης, ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κυπριανός. Στους μαθητές διδάσκονταν θεολογία, φιλοσοφία, και λογική[1]. Η Ακαδημία σύντομα απέκτησε ιδιαίτερη φήμη και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό σπουδαστών. Μεταξύ αυτών, οι Κοσμάς ο Αιτωλός, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Χριστόφορος Μακραίος, Χριστόδουλος Παμπλέκης, Γαβριήλ Καλωνάς, Αθανάσιος Πάριος και ο Ρήγας Φεραίος.

Όταν ο Βούλγαρης παραιτήθηκε, η Αθωνιάδα Ακαδημία περιήλθε σε μαρασμό και έκλεισε το 1799 ή το 1821[2]. Επανιδρύθηκε το 1842 και έκτοτε λειτούργησε σε κτίριο που κτίστηκε με εράνους στις Καρυές.

Στεγάζεται στη Βατοπαιδινή Σκήτη του Αγίου Ανδρέα και λειτουργεί μέχρι σήμερα, με μία μόνο διακοπή λόγω του ελληνοϊταλικού πολέμου, μεταξύ των ετών 1940 και 1953. Διαθέτει:

Οι μαθητές της είναι οικότροφοι και ζουν κοινοβιακά. Διδάσκονται ό,τι και οι μαθητές των δημοσίων σχολείων, (Γυμνάσιο και Λύκειο) και επιπλέον εκκλησιαστική μουσική και αγιογραφία σε όλες τις τάξεις. Επιπλέον, σε διάφορες τάξεις διδάσκονται Λειτουργική, Τελετουργική, Αγιορειτική Ιστορία, Ερμηνεία Ευαγγελικών Περικοπών και Πατερικών Κειμένων, Ηθική, και άλλα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

37_12

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ