Εκκλησία της Ελλάδος: «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες και η Ελληνική Επανάσταση»

Η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος επ ευκαιρία τού εορτασμού τών διακοσίων ετών από τήν Ελληνική Επανάσταση τού 1821, διοργανώνει διά τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών, Έκθεση Εικαστικών Τεχνών μέ θέμα: «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες καί η Ελληνική Επανάσταση».

Η Έκθεση θά πραγματοποιηθεί στό Πνευματικό Κέντρο τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Οδός Βασιλείου τού Μεγάλου 15, Αθήνα (Ρούφ). Τ.Κ. 11 854, τηλ. 2103473887.

Οι οργανωτές τής Έκθεσης απευθύνονται σέ κάθε εικαστικό καλλιτέχνη καί τόν καλούν νά λάβει μέρος, μέ τούς παρακάτω όρους:

1. Η Έκθεση θά εγκαινιασθεί τήν Τρίτη 19 Οκτωβρίου καί θά διαρκέσει έως τήν Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.

2. Τό θέμα τής Έκθεσης είναι: «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες καί η Ελληνική Επανάσταση».

3. Γίνονται δεκτά έργα Παραδοσιακής Ορθόδοξης Τέχνης, αλλά καί έργα πού είναι ελεύθερη προσωπική δημιουργία τού καλλιτέχνη.

4. Τό είδος τών έργων καί οι τεχνικές, είναι ελεύθερα. (Ζωγραφική, Αγιογραφία, Χαρακτική, Ψηφιδωτό, Υαλογραφία, Ξυλογλυπτική, Μικρογλυπτική, Κέντημα).

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καλλιτέχνες. Κάθε καλλιτέχνης συμμετέχει μέ 1 έως καί 3 έργα του. Τά προτεινόμενα γιά τήν Έκθεση έργα θά επιλεγούν από τήν Κριτική Επιτροπή τής Έκθεσης, τήν οποία απαρτίζουν τά Μέλη τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών.

6. Κάθε καλλιτέχνης πού επιθυμεί νά λάβει μέρος, πρέπει νά καταθέσει στήν Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί τής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (Ιασίου 1 καί Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 7272268-255, 6983772240), φάκελο μέ τήν ένδειξη (Γιά τήν Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών. Γιά τήν Έκθεση «Εικόνων Τέχνη 2021». Υπ όψιν Γραμματέως Αρχιμ. Βαρθολομαίου Αντωνίου Τριανταφυλλίδη), ο οποίος θά περιέχει:

α) Σύντομο βιογραφικό, στό οποίο θά αναγράφονται καί στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλ. Ταχυδρομείο).

β) Φωτογραφίες ενός έως τριών (1 – 3) έργων του, μέ τά οποία επιθυμεί νά λάβει μέρος στήν Έκθεση. (Στίς φωτογραφίες αναγράφονται: Όνομα καλλιτέχνη, τίτλος, υλικό, διαστάσεις τού έργου). Οι φάκελοι πρέπει νά υποβληθούν προσωπικά ή μέ τό ταχυδρομείο μέχρι τέλος Αυγούστου 2021.

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορείτε νά απευθύνεσθε στόν Γραμματέα τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών Αρχιμανδρίτη π. Βαρθολομαίο Αντωνίου Τριανταφυλλίδη στά τηλέφωνα: 210-7272268-255 καί 6983772240.