Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής σχετικά με το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών σχετικά με την απασχόληση ανέργων στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο υλοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνονται τα εξής:

Όσοι-ες εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι άνεργοι έχουν επιλεγεί από τον ΟΑΕΔ, βάσει του συστήματος μοριοδότησης και σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ως επιτυχόντες για απασχόληση στον επιβλέποντα φορέα ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ, καλούνται να προσκομίσουν απαραιτήτως το συστατικό σημείωμα υπόδειξης του ΟΑΕΔ και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σχετικά οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες/ Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού) στην αρμόδια Επιτροπή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, η οποία θα τους δέχεται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στο Ρουφ, ως εξής:

1. Οι επιτυχόντες με ειδικότητα ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

2. Οι επιτυχόντες με ειδικότητες ΠΕ και ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ και ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

3. Οι επιτυχόντες με ειδικότητες ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013 από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Διεύθυνση Πολιτιστικού Κέντρου:
Οδός Μεγ. Βασιλείου 15, Ρουφ.

Δεύτερος παράλληλος δρόμος πίσω από το κτήριο του Μουσείου Μπενάκη.

Με το μετρό, στάση «Κεραμεικός», βγαίνουμε στην έξοδο «Κωνσταντινουπόλεως» και μετά, παίρνοντας την οδό Δεκελέων, συναντάμε τη Μεγάλου Βασιλείου.
Με το λεωφορείο είναι η στάση «Καμπά» (αρ. γραμμής 049 και 815) ή η στάση «Πέτρου Ράλλη» (αρ. γραμμής 838, 914, Β18 και Γ18).