Πως θα γίνεται η απογραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας

Loading...


Σύνταξη εκθέσεων απογραφής εκκλησιαστικής περιουσίας (47 παρ. 3.β ν. 590/1977, 25 παρ. 1 ν. 4301/2014 – παρατηρήσεις επί των πράξεων τακτοποιήσεως κυριότητας (7 ν. 3800/1957, 88 α.ν. 2200/1940, 62 παρ. 1 ν. 590/1977, 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν. 4030/2011) – ΔΕΙΤΕ αναλυτικά το εγκύκλιο σημείωμα: 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ by vasileiosmail