Με μήνυμα στα σχολεία απαντά η Εκκλησία σε όσους θέλουν απλή αργία την Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Loading...


Ειδικό μήνυμα της Ιεράς Συνόδου θα αναγνωσθεί στα σχολεία την ημέρα του εορτασμού της μνήμης των Τριών Ιεραρχών προκειμένου να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία της εορτής και προκειμένου επίσης η Εκκλησία να…αποκρούσει όλους εκείνους που τεχνηέντως επιχειρούν να μετατρέψουν τον εορτασμό σε μια απλή αργία χωρίς ούτε εκκλησιασμό.

Σε ειδική εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου «Περί αποστολής Μηνύματος διά την Εορτήν των Τριών Ιεραρχών προς τους μαθητάς και τας μαθητρίας όλων των Ελληνικών Σχολείων» αναφέροντια τα εξής: 

Αριθμ Πρωτ. 254
Διεκπ. 127
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 13ης μηνός Ιανουαρίου ε.ε., και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/8.1.2014 εγγράφου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, δι’ ου υποβάλλεται πρότασις διά την ανάγνωσιν κειμένου Αυτής απευθυνομένου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των Ελληνικών Σχολείων, των υπαγομένων εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, κατά την προσεχή Εορτήν των Τριών Ιεραρχών (30.1.2014), γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως εγκρίνη και επευλογήση την ανωτέρω πρότασιν, αποστείλη δε δι’ Εγκυκλίου Σημειώματος Αυτής το σχετικόν κείμενον, ίνα μερίμνη των εκασταχού Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών σταλή και αναγνωσθή εις τα Σχολεία κατά την ημέραν της Εορτής.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ