Μεγαλοπρέπεια και συγκίνηση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για τον εορτασμό του Απ. Παύλου

Loading...


Του Γιώργου Θεοχάρη 

Πολυαρχιερετικός Εσπερινός στον Ιερό βράχο της Ακρόπολης ( Πνύκα) προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας, κ. Ιερωνύμου, τελέστηκε σήμερα το απόγευμα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τον  Απόστολο των Εθνών, Αγιο Παύλο.Στην Πανηγυρική  ακολουθία παρέστησαν ο Υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ.Νότης Μηταράκης καθώς  και πάνω από δέκα Ιεράρχες της Ελλάδικής Εκκλησίας.

Ομιλία απηύθυνε ο  Διευθυντής του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου και Ιεροκήρυκας του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:

Πῶς ὅμως ἐκφράζεται ἡ ἀγάπη στὸν Παῦλο; Διττῶς. Ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ πρὸς τὸνπλησίον. Ἀσφαλῶς, περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλον,ὁ Ἀπόστολος κατενόησε τὴν οὐσία καὶ τὸν σκοπὸ 6τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς κατ᾿ ἐξοχὴν ἔζησε τὴν «ἐν Χριστῷ» ζωή, ἐκεῖνο δηλαδή, τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος μὲ τόσον χαρακτηριστικὲς γραμμὲς διετύπωσε: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς» (Γαλ. β΄ 20).

Ἔζηπράγματι ἐντός του, ὁ Χριστός. Σκέψεις, νοήματα, ἐπιθυμίες ἀποφάσεις, ἔργα, δυνάμεις σωματικὲς καὶ διανοητικὲς γνώσεις, χρόνος, ζωή, θάνατος, τὰ πάντα εἶχεν ἀφιερώσει στὴν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ.Ἡ ἐν τῷ Χριστῷ ζωὴ εἶναι ἡ μυστικὴ πηγή, ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ Παῦλος ἀντλεῖ δύναμιν ἀκαταγώνιστον, ὥστε νὰ λέγῃ «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄13). Ὁ εἰς τέλειον βαθμὸν ἀγαπήσας τὸν Χριστόν, θεῖος Παῦλος, οὕτω διατυπώνει, τὴν ἀγάπη του, ποὺ μόνον αὐτὸς ἦταν ἱκανὸς νὰ γράψει: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα… πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρί ἡμῶν» (Ρωμ. 8, 35- 39).

Δείτε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και βίντεο από τον εορτασμό:Ετικέτες