Επιστροφή κρατήσεων από το ΜΤΠΥ για τους Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους & τους Ιεροκήρυκες.

Loading...


Γράφει ο Θωμάς Τσιώτης

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι(κυρίως νέοι) αντιμετώπισαν πρόσφατα θέμα με την υποχρεωτική ή μή ασφάλισή τους στο ΜΤΠΥ,θέμα που λύθηκε με εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου και ανησυχούν για τις καταβληθείσες εισφορές υπερ του ΜΤΠ στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Φ 80020/οικ.23619/Δ15.426/7-6-2016 δίνονται πληροφορίες και Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 τουΝ.4387/2016/Α’ 85.

Στίς διεκρινήσεις επι του άρθρου 48 και στο εδάφιο β)Παράγραφος 2 αναφέρεται ότι

Με τις διατάξεις της παρ.2με την οποία προστίθεται νέα παράγραφοςστο άρθρο 40του π.δ/τος 422/1981.

Ειδικώτερα

<Από την έναρξη ισχύος του νόμου (12-5-2016) δίδεται η δυνατότητα σε μετόχους που δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ να δικαιωθούν επιστροφής των ατομικών τους καταθέσεων, εφόσον έχουν ελάχιστο όριο συμμετοχής τρία (3) έτη στο Ταμείο και εφόσον έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης.

Με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής των ατομικών καταθέσεων των μετόχων.
Τέλος, ορίζεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε μετόχους που απομακρύνονται από την υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.>
Αναμένεται λοιπόν η απόφαση του ΔΣ του ταμείου για τα περαιτέρω.

Σημείωση. Τα ποσά θα επιστραφούν ΟΤΑΝ θα δικαιωθούν κύριας σύνταξης απο τον Φορέα τους(Στην προκειμένη περίπτωση και απο 1/1/2017 απο τον ΕΦΚΑ.