Εγκύκλιος ΔΙΣ για την αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσιου

Loading...


Με αφορμή το πλέον ευχάριστο γεγονός της αγιοκατατάξεως του Γέροντος Παϊσιου του Αγιορείτου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέδωσε σχετική εγκύκλιο προς τις Ιερές Μητροπόλεις…

Συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Ενημέρωσις περί της Αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά την αναγραφήν εν ταίς αγιολογικαίς δέλτοις της Αγίας ημών Εκκλησίας του Μοναχού Παισίου του Αγιορείτου»
Αριθμ. Πρωτ. 675

Αριθμ. Διεκπ. 313
Αθήνησι 13η Φεβρουαρίου 2015

Προς
την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διά του παρόντος, και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/ 28.1.2015 εγγράφου του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ευαρέστως γνωρίζομεν υμίν, ότι υπό της εν Κωνσταντινουπόλει Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, συνωδά τη κρατούση πράξει και τάξει της Αγίας ημών Εκκλησίας, άρτι ανεγράφη εν ταίς αγιολογικαίς δέλτοις της Εκκλησίας ο Μοναχός Παΐσιος ο Αγιορείτης, της μνήμης αυτού εορταζομένης τη ιβ´ Ιουλίου εκάστου έτους, εκδοθείσης επί τούτω Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως.
Την Κανονικήν ταύτην Απόφασιν της εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας ανακοινούμενοι υμίν, παρακαλούμεν διά τα καθ’ υμάς.

 

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Μεθώνης Κλήμης Ετικέτες