Οι διαβεβαιώσεις των νέων Μητροπολιτών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Πριν από λίγο στο προεδρικό μέγαρο έλαβαν χώρα όπως ορίζει το τυπικό οι διαβεβαιώσεις ενώπιον του Π.τ.Δ. κ. Προκόπη Παυλόπουλου των νέων Μητροπολιτών Κεφαλληνίας κ. Γερασίμου και Ν. Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου

Στο μεταξύ όπως ορίζουν οι τυπικές διαδικασίες στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο ορισμός των νέων Μητροπολιτών. 

Αναγνώριση και ορισμός Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς.
 

(ΦΕΚ 421 ΥΟΔΔ/11-06-2015)

Με το από 08-06-2015 Π.δ. που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη­σκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ. ζ, 6, 11, 17, επ. 24, 25 και 26 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/τ. Α΄), αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπο­λίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, ο Πανοσι-ολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς (κατά κόσμον Ευάγγελος Φωκάς του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ. Ν 531631/6-10-1989/Τ.Α. Κεφαλληνίας), ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους Ιερούς Κανόνες και χει­ροτονήθηκε σε Αρχιερέα κατά την τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και παραγγέλλουμε στις αρχές του Κράτους να του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμα του.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί­ας και Θρησκευμάτων 4643/9-6-2015)

Αναγνώριση και ορισμός Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Μπαρδάκας.
(ΦΕΚ 421 ΥΟΔΔ/11-06-2015)

Με το από 08-06-2015 Π.δ. που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη­σκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ. ζ, 6, 11, 17, επ. 24, 25 και 26 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά­δος» (ΦΕΚ 146/τ. Α΄), αναγνωρίζεται και καθίσταται Μη­τροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιου-στίνος Μπαρδάκας (κατά κόσμον Στέφανος Μπαρδάκας του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 800146/9-4-2010/Τ.Α. Φλώ­ρινας), ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους Ιερούς Κανόνες και χειροτονήθηκε σε Αρχιερέα κατά την τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και παραγ­γέλλουμε στις αρχές του Κράτους να του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμά του.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί­ας και Θρησκευμάτων 4643/9-6-2015).

Φωτογραφίες Χρήστος Μπόνης-eurokinissiΕτικέτες