Το τριήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος στην Ι.Μ.Κυρήνειας (φωτο)

Loading...


Η Α.Π. ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος το παρελθόν Σάββατο ετέλεσεν την θείαν Λειτουργίαν εις τον ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Πολεμιδιών Λεμεσού και προ του τέλους της λειτουργίας ανέγνω τρισάγιον κατά το μνημόσυνον του αειμνήστου π. Ιωάννου Νικολάου, καταγομένου εκ Κυρηνείας.

Την παρελθούσαν Κυριακήν της Πεντηκοστής, εχοροστάτησεν κατά την ακολουθίαν του Όρθρου και προεξήρξε της θείας Λειτουργίας εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιάς. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πανιερώτατος προέστη της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, αναγνώσας και τας ευχάς της Γονυκλισίας ομού μετά των συλλειτουργησάντων Αυτώ πρεσβυτέρων.

 Την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος ο Πανιερώτατος εχοροστάτησεν κατά την ακολουθίαν του Όρθρου και ετέλεσεν την θείαν Λειτουργίαν εις τον ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου της κοινότητος Μάμμαρι. Την εσπέραν μετέβη εις το προσωρινόν οίκημαν του Ναυτικού Ομίλου Κυρηνείας εις Λεμεσόν και προσεφώνησε τας εορτίους εκδηλώσεις των φορέων τοπικής αυτοδιοικήσεως επαρχίας Κυρηνείας μετά του Ναυτικού Ομίλου Κυρηνείας εκφράσας την ευχήν συντόμως «οι εορτασμοί ούτοι λάβουν χώρα άνευ περιορισμών εις την γενέθλιαν γην της φιλτάτης Κυρηνείας». 

KUTH2.jpg
KUTH3.jpg