Το τριήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος στην Ι.Μ. Κυρηνείας (ΦΩΤΟ)

Loading...


O Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος την παρελθούσαν Παρασκευήν 29ην Μαίου, εχοροστάτησεν κατά την ακολουθίαν του Εσπερινού εις τον ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου της κοινότητος Μάμμαρι και ακολούθως απηύθυνε χαιρετισμόν εις επετειακήν εκδήλωσιν μνήμης επί τη αλώσει της Κωνσταντινουπόλεως, λαβούσα χώραν εις το προαύλιον του ως άνω Ναού.

 Την πρωίαν του Σαββάτου 30ης Μαίου, ετέλεσεν την θείαν Λειτουργίαν εις το ιερόν Θρονικόν παρεκκλήσιον Αγίας Παρασκευής Αμιάντου Λεμεσού και προ του τέλους της λειτουργίας ανέγνω τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως πάντων των κεκοιμημένων πατέρων και προγόνων ημών.

Το εσπέρας εχοροστάτησεν κατά ταήν ακολουθίαν του Εσπερινού εις τον ιερόν ναόν Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, ένθα εγένετο σύναξις των εκτοπισμένων κατοίκων της κοινότητος Βασίλειας-Βαβυλά. Ακολούθως εχαιρέτησεν την συνεστίασιν και ηυλόγησεν την παρατεθείσαν τράπεζαν.

Την Κυριακήν της Πεντηκοστής 31ην Μαίου, εχοροστάτησεν κατά την ακολουθίαν του Όρθρου και προεξήρχε της θείας Λειτουργίας εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιάς. Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας, ο Πανιερώτατος προέστη της Ιεράς Ακολουθίας του Μεγάλου Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, αναγνούς και τας ευχάς της Γονυκλισίας ομού μετά των συλλειτουργησάντων Αυτώ πρεσβυτέρων.

Την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος 1ην Ιουνίου, ο Πανιερώτατος εχοροστάτησεν κατά την ακολουθίαν του Όρθρου και ετέλεσεν την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιάς. Την εσπέραν μετέβη εις τον υπαίθριον χώρον του θεάτρου «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» εις Άγιον Τύχωνα Λεμεσού, ετέλεσεν αγιασμόν και εχαιρέτησεν τας εορτίους εκδηλώσεις του Ναυτικού Ομίλου Κυρηνείας, εκφράσας την ευχήν συντόμως «οι εορτασμοί ούτοι λάβουν χώρα άνευ περιορισμών εις την γενεθλίαν γην της φιλτάτης Κυρηνείας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες