Προϋποθέσεις για την επίλυση των ζητημάτων της Κύπρου θέτει η κυπριακή εκκλησία

Loading...


Τις θέσεις της, αλλά και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επίλυση των ζητημάτων της Κύπρου εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της κυπριακής εκκλησίας.

«Η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, συνεχόμενη από αγωνία για την πορεία του εθνικού μας θέματος, συνήλθε σήμερα Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014, σε πολύωρη συνεδρία, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου με μοναδικό θέμα την πορεία του εθνικού μας προβλήματος και ομόφωνα διαπίστωσε ότι τελικός και αμετάθετος στόχος της Τουρκίας είναι η κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου.

Η κωλυσιεργία στις επί σαράντα χρόνια διεξαγόμενες συνομιλίες καθώς και ο συνεχιζόμενος και εντεινόμενος εποικισμός σ’ αυτό αποσκοπούν. Καλεί, ως εκ τούτου, όλους, πολιτική ηγεσία και λαό όπως, ομονοούντες, επιδιώξουμε να αποτρέψουμε την υλοποίηση των σχεδιασμών της Τουρκίας.

Στην περιοχή μας εξελίσσονται, τον τελευταίο καιρό, ενθαρρυντικά για την πλευρά μας γεγονότα όπως:
Η ανακάλυψη των υδρογοναθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ, η ανατροπή της ισλαμικής κυβέρνησης στην Αίγυπτο, η προσέγγισή μας με το Ισραήλ και η συνεχιζόμενη ψυχρότητα του τελευταίου με την Άγκυρα. Αξιοποιώντας ορθά αυτά τα γεγονότα θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιδίωξη μιάς λύσης επωφελούς, τόσο για τους ελληνοκυπρίους, όσο και για τους τουρκοκυπρίους.
Η Ιερά Σύνοδος πιστεύει ότι για την δημιουργία των προϋποθέσεων για αγώνα χρειάζεται, μεταξύ άλλων, όπως:

α) Οι πολιτικοί μας επανεύρουν την αξιοπιστία τους ανάμεσα στον λαό.
β) Οι υπεύθυνοι για την οικονομική κατάρρευση του τόπου παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Το αίσθημα της δικαιοσύνης πρέπει να αποκατασταθεί στον λαό.
γ) Δοθεί η πρέπουσα προσοχή στην παιδεία του τόπου και αποκατασταθούν οι αξίες και τα ιδανικά της πίστης και της φυλής μας.

Η Ιερά Σύνοδος καλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας να εντείνει τις δεήσεις και προσευχές του προς τον Κύριο εκζητώντας το έλεος και τη συγγνώμη Του, γιατί πέραν και πάνω από τους ισχυρούς του κόσμου τούτου υπάρχει και ο Δίκαιος και Παντοδύναμος Θεός της αγάπης, ο απόλυτος Άρχοντας και Κυβερνήτης της ζωής όλων μας. «Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην» κατά τον θεόπνευστο ψαλμωδό.
Η Ιερά Σύνοδος, τέλος, αποφασίζει όπως, στο μέλλον συνέρχεται, κατά περιόδους, και εξετάζει το εθνικό μας θέμα και τις εξελίξεις του δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές στον λαό».Ετικέτες