Ο εκχριστιανισμός της Κύπρου

Loading...


Του Δρ. Αντρέα Μιτσίδη

῞Οπως μας αναφέρουν οι «Πράξεις ᾿Αποστόλων», οι Κύπριοι ήταν από τους πρώτους που δέχτηκαν το Χριστιανισμό και που δίδαξαν αυτόν έξω από την ῾Ιερουσαλήμ. «῏Ησαν δε τινες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι…». Σε αυτούς συγκαταλέγονταν και ο ᾿Απόστολος Βαρνάβας και ο ανεψιός του ᾿Απόστολος και Ευαγγελιστής ᾿Ιωάννης – Μάρκος. Το 45 μ.Χ. ο Παύλος, ο Βαρνάβας και ο Μάρκος δίδαξαν το Χριστιανισμό και στην Κύπρο.

 ᾿Αποβιβάσθηκαν στη Σαλαμίνα και διέσχισαν τη νήσο μέχρι την Πάφο, κηρύττοντας τη νέα Θρησκεία. ῎Αξιο παρατήρησης είναι ότι στην Πάφο έγινε Χριστιανός ο πρώτος επίσημος Ρωμαίος, ο ᾿Ανθύπατος Σέργιος Παύλος. Το 50 μ.Χ. ο Βαρνάβας επέστρεψε στην Κύπρο με τον ανεψιό του Μάρκο και έχοντας ως έδρα του τη Σαλαμίνα επέβλεψε την εξάπλωση του Χριστιανισμού σε όλες σχεδόν τις πόλεις και τις κοινότητες της Κύπρου.

῾Ο Βαρνάβας, ο οποίος θεωρείται και ο πρώτος ᾿Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, λιθοβολήθηκε από τους ῾Εβραίους και πέθανε το 57 μ.Χ. ολίγο έξω από τη Σαλαμίνα, όπου σώζεται ο τάφος του. ῎

Ετσι έγινε ένας από τους πρώτους μάρτυρες του Χριστού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των ᾿Αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα και Μάρκου στην Κύπρο χειροτονήθηκαν ο φίλος του Χριστού Λάζαρος, ο οποίος μετά το διωγμό που κήρυξαν οι ᾿Ιουδαίοι κατά των Χριστιανών ήλθε στην Κύπρο, ως ᾿Επίσκοπος Κιτίου, και ο ῾Ηρακλείδιος ως ᾿Επίσκοπος Ταμασού. Αυτοί και οι ᾿Επίσκοποι Νεαπόλεως Τυχικός, Κουρίου Φιλάγριος και Φιλωνίδης, Ταμασού Μνάσων και Ρόδων, Σόλων Αυξίβιος και Κυρηνείας Θεόδοτος, καθώς και οι Τίμων, ᾿Αρίστων, ᾿Αριστοκλειανός, ᾿Επαφράς και Νικάνωρ συνέβαλαν στη διάδοση και εδραίωση του Χριστιανισμού στην Κύπρο.

Μερικοί από αυτούς, όπως και οι ᾿Αθανάσιος, Δημητριανός, Δίδυμος, Διομήδης, Κόνων, Λούκιος, Νεμέσιος, Ποτάμιος και άλλοι πολλοί, ομολόγησαν το Χριστό θαρραλέα κατά τη διάρκεια των διωγμών και υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο.

 Ετικέτες