Ελληνική Τράπεζα: Στο 7,15% η συμμετοχή της Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Loading...


Στο 7,15%, από 4,42%, αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και Συνδεόμενα Πρόσωπα στο μετοχικό της κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, πέρυσι λόγω του «κουρέματος», η Αρχιεπισκοπή έχασε την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας.

Την αύξηση του ποσοστού ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, σε επιστολή προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης, ότι το ποσοστό της CPB FBO THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND LP στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έχει μειωθεί στο 22,55%, από 29,75%, ενώ το ποσοστό της WARGAMING μειώθηκε επίσης στο 22,55%, από 29,75%.

Η ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών έγινε στις 28 Φεβρουαρίου, αναφέρεται στην επιστολή.

Η αύξηση του ποσοστού της Αρχιεπισκοπής στο μετοχικό κεφαλαίο της Ελληνικής Τράπεζας προέκυψε μετά την εισαγωγή σήμερα στο ΧΑΚ 858.738.710 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες προέκυψαν από την υποχρεωτική μετατροπή 85.873.871 Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου (ΜΑΚ1) της εταιρείας.

Με τη μετατροπή ΜΑΚ1 σε μετοχές, ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας αυξάνεται στο 9,3%, από 7,3% που είχε μειωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, λόγω των ζημιών ύψους 191 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε η τράπεζα για το 2013.

Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της, η τράπεζα διατηρεί επιπλέον ΜΑΚ1 αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ, καθώς και ΜΑΚ2 συνολικής αξίας 128 εκατ. ευρώ.Ετικέτες