Αυξήθηκε ξανά η συμμετοχή της Εκκλησίας στην Ελληνική Τράπεζα

Loading...


Στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εισάγονται στις 19 Μαρτίου οι νέες μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας, οι οποίες προέκυψαν από την υποχρεωτική μετατροπή 85.873.871 Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου (ΜΑΚ1), έτσι ώστε να ενισχυθεί ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) της τράπεζας στο 9%.

Με τη μετατροπή ΜΑΚ 1 σε μετοχές, ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας αυξάνεται στο 9,3%, από 7,3% που είχε μειωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, λόγω των ζημιών ύψους €191 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε η τράπεζα για το 2013 και οι οποίες ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των επισφαλών δανείων στα €311 εκ. ευρώ.

Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της, η τράπεζα διατηρεί επιπλέον ΜΑΚ1 αξίας περίπου €40 εκ., καθώς και ΜΑΚ2 συνολικής αξίας €128 εκ.

Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του ΧΑΚ, οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο στο Χρηματιστήριο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο θα ανέλθει σε 3.547.492.401 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01.
Το ΧΑΚ σημειώνει ότι λόγω της μετατροπής ΜΑΚ 1, ο εισηγμένος αριθμός των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ με κωδικούς HBCS1/ΕΤΜΑ1 θα μειωθούν σε 40.508.360, αξίας €1,00 το καθένα.

Η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ των 858.738.710 νέων μετοχών της τράπεζας θα αρχίσει αύριο Τετάρτη 19 Μαρτίου του 2014, ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσουν και οι διαφοροποιήσεις στους εισηγμένους αριθμούς των πιο πάνω τίτλων, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΧΑΚ.

Το ποσοστό της Εκκλησίας

*Να σημειωθεί ότι με τη μετατροπή των αξιογράφων σε μετοχές αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό της συμμετοχής της Εκκλησίας στην Ελληνική Τράπεζα. Όπως είναι γνωστό, στις 28 Φεβρουαρίου η Τράπεζα ανακοίνωσε τη μετατροπή μετατρέψιμων αξιογράφων (ΜΑΚ1) συνολικής αξίας €86 εκ. σε μετοχές, λόγω του ότι ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω του 9%. Με τη μετατροπή των αξιογράφων, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 9,3%.

Με τη μετατροπή των αξιογράφων σε μετοχές, η Εκκλησία γίνεται τώρα μεγαλομέτοχος της τράπεζας, με ποσοστό που ξεπερνά το 7%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του επενδυτικού ταμείου Third Point και της διεθνούς εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Wargaming μειώνεται από 29,75% που είχαν ο καθένας, σε 22,6%. Η Δήμητρα Επενδυτική από 15% θα έχει τώρα 11,4%.
Πέρυσι το καλοκαίρι, η Εκκλησία είχε ποσοστό 19,74% που μειώθηκε στο 4,42% μετά την αύξηση κεφαλαίου τον Οκτώβριο του 2013.

Στις 27 Μαρτίου τα τελικά της BOCY

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε χθες ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 27 Μαρτίου, για να εξετάσει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Οι οικονομικές καταστάσεις θα ανακοινωθούν στο ΧΑΚ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στον Τύπο την ίδια μέρα.Ετικέτες