Απάντηση της Αρχιεπισκοπής Κύπρου για το οικόπεδο-«φιλέτο» και την πώληση στη σύζυγο του Προέδρου

Loading...


Ανακοίνωση-απάντηση εξέδωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για το δημοσίευμα σχετικά με την πώληση οικοπέδου στη σύζυγο του Προέδρου Αναστασιάδη. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

 Αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα στον Τύπο, που αναφέρεται στην αγορά οικοπέδου, που προέβη η κα Άντρη Αναστασιάδη από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου θέλει να αναφέρει τα πιο κάτω:

1.Είναι τοις πάσι γνωστό ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου είναι κάτοχος σημαντικού αριθμού οικοπέδων σε πολλές περιοχές στην Κύπρο, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

2.Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου έχει κοινοποιήσει ποικιλοτρόπως την προσπάθεια για πώληση οικοπέδων και προς τούτο προχωρεί και στις ανάλογες ενέργειες. Ενδεικτικά η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου έχει προβεί σε πώληση σημαντικού αριθμού οικοπέδων στη Λεμεσό τον Σεπτέμβριο του 2013, σε Ταμείο Συντάξεων Ημικρατικού Οργανισμού με ανάλογες διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές ακινήτων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

3.Η πώληση στην κα Άντρη Αναστασιάδη, έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες της οικονομίας, την τρέχουσα τιμή του ακινήτου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και ως εκ τούτου τίποτα το επιλήψιμο υπάρχει στην όλη διαδικασία.

4.Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου θέλει να εκφράσει τη λύπη της για το δημοσίευμα που οδηγεί την κοινή γνώμη σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Παράλληλα θέλει να υπογραμμίσει την απογοήτευση και την απορία της για τη συγκεκριμένη ενέργεια της εν λόγω εφημερίδας, η οποία έχει προβεί σε δημοσίευση χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για να έχει και τις απαραίτητες επεξηγήσεις αλλά και τις δικές της απόψεις. Ετικέτες