1

Πάπας Φραγκίσκος Α: ”Να απαντάτε στο κακό πράττοντας το καλό”

Ο Πάπας Φραγκίσκος Α’ ζήτησε στο κήρυγμα της Κυριακής, ενώπιον πολλών χιλιάδων καθολικών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, «οι πιστοί να έχουν θάρρος για την πίστη τους ακόμα, να τολμούν να απαντούν στο Κακό πράττοντας διαρκώς το Καλό».

Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας προσευχήθηκε, επίσης, «για όλους τους χριστιανούς που υφίστανται σήμερα βία πάσης φύσεως».

Παράλληλα, ο Ποντίφικας κατέταξε «όσιους» τον Ιταλό από το Οτράντο ο οποίος στη διάρκεια του 15ου αιώνα αποκεφαλίστηκε, όταν αρνήθηκε να εξισλαμιστεί, καθώς και δύο Λατινοαμερικανές πιστές: μία Κολομβιανή και μία Μεξικανή.