Μητροπολίτης Γλυφάδας: Ο Χριστός θέλει “πάντας ανθρώπους σωθήναι”

Στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντώνιος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι δυστυχώς πολλοί αδελφοί μας…

αν και βλέπουν γεγονότα εξαιρετικά, αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν την ύπαρξη και την δύναμη του Θεού, και πρόσθεσε ότι ο Θεός Πατέρας μας προσπαθεί με πολλούς τρόπους να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τον σκοπό της ζωής μας. Πρέπει όμως και εμείς να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής μας για να δούμε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο μας πλησιάζει και να ακούσουμε την πρόσκληση ζωής που μας απευθύνει.

Παρακάτω διαβάστε όλο το μήνυμα:

Χριστός γεννάται δοξάσατε,
Χριστός εξ ουρανού απαντήσατε!
Σεβαστοί Πατέρες
καί αγαπητοί μου Αδελφοί,

Εσαρκώθη ο Θεός Λόγος καί έγινε άνθρωπος. Έγινε ο ένας καί μοναδικός Θεός καί άνθρωπός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Καί εσαρκώθη, προκειμένου νά ενώση μαζί Του όλους όσους Τόν πιστεύουν, γιά νά τούς κάμη θεούς κατά χάριν. Αυτός ήταν εξ αρχής ο σκοπός τού Θεού γιά τούς ανθρώπους. Καί ο σκοπός αυτός επραγματοποιήθη μέ τήν ένωση τής θείας καί τής ανθρωπίνης φύσεως στό πρόσωπο τού Χριστού κατά τήν ενανθρώπησή Του.

Αυτήν τήν δυνατότητα πού μάς έδωκε ο Θεός μπορεί νά τήν αξιοποιήση κάθε άνθρωπος, χωρίς διάκριση χρώματος, φυλής, γλώσσης, καταγωγής, φύλλου, ηλικίας, επαγγέλματος ή γνώσεων. Ο Χριστός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι, διότι όλοι οι άνθρωποι είμεθα παιδιά Του, είμεθα εικόνες Του. Κι όπως ο κάθε πατέρας αγαπά τά παιδιά του καί θέλει νά είναι ευτυχισμένα, έτσι, καί πολύ περισσότερο, ο ένας καί μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλων μας θέλει νά ζούμε ευτυχισμένοι καί χαρούμενοι μαζί Του στήν ατελείωτη Βασιλεία Του. Αλλά γιά νά βιώνουμε αυτήν τήν μακαρία ευδαιμονία πρέπει νά θελήσουμε καί εμείς. Ο Θεός Πατέρας μας προσπαθεί μέ πολλούς τρόπους νά μάς βοηθήση νά συνειδητοποιήσουμε τόν σκοπό τής ζωής μας. Πρέπει όμως καί εμείς νά ανοίξουμε τά μάτια καί τά αυτιά τής ψυχής μας γιά νά δούμε τόν θαυμαστό τρόπο μέ τόν οποίο μάς πλησιάζει καί νά ακούσουμε τήν πρόσκληση ζωής πού μάς απευθύνει.

Δυστυχώς, πολλοί αδελφοί μας, άν καί βλέπουν ή ακούν γεγονότα εξαιρετικά, πού υπερβαίνουν τήν ανθρωπίνη λογική ή συνειδητοποιούν τήν ανθρωπίνη αδυναμία νά αντιμετωπίση καταστάσεις δύσκολες, όπως η πανδημία πού εδώ καί δύο χρόνια έχει απλώσει τά σκοτεινά της πέπλα επάνω από όλη τήν γή, εν τούτοις αρνούνται πεισματικά νά αποδεχθούν τήν ύπαρξη καί τήν δύναμη τού Θεού. Καί αρνούνται, είτε επειδή έχουν απολυτοποιήσει καί εξωραΐσει, μέ τήν πλανημένη φαντασία τους, τήν επί γής πραγματικότητα, είτε επειδή ο εγωϊσμός τους δέν τούς επιτρέπει νά αποδεχθούν κάτι πού έχουν ασυζητητί απορρίψει εκ τών προτέρων. Ακολουθούν πιστά τήν ρήση τών σοφών αρχαίων προγόνων μας γιά τούς αμεταπείστους εγωϊστές ου μέ πείσης κάν μέ πείσης. Δηλαδή δέν πρόκειται νά αλλάξω γνώμη, ακόμη καί άν πεισθώ, ότι η γνώμη μου είναι λανθασμένη.
Εμείς, όμως, αγαπημένοι μου αδελφοί καί παιδιά μου πνευματικά, άς υπαντήσουμε μέ αγάπη καί χαρά τόν σαρκωθέντα Θεό, ακολουθώντας τό παράδειγμα καί τήν πορεία ζωής τών αγίων καί όλων όσων Τόν αγάπησαν. Κι άς έχουμε ακλόνητη πεποίθηση καί αμετάπτωτη ελπίδα, ότι, όπως εκείνοι, έτσι καί εμείς θά ζούμε παντοτινά μαζί μέ τόν ενανθρωπήσαντα Κύριό μας Ιησού Χριστό στήν ανείπωτη ευφροσύνη τής αιωνίου Βασιλείας Του.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο πνευματικός σας πατέρας
Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ