Κίνδυνοι που προκύπτουν από την κατάργηση της βλασφημίας και καθύβρισης θρησκεύματος

υπό του κ. Πέτρου Ρηγάτου Δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε., Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
Στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα προβλέπεται ειδικόν κεφάλαιον το Ζ΄, το οποίο περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την προστασία του εννόμου αγαθού της ειρήνης.

Περαιτέρω όμως οι πλείστοι των θεωρητικών του Ποινικού Δικαίου αποδέχονται ότι με το ανωτέρω κεφάλαιον προστατεύονται πλείονα έννομα αγαθά και μάλιστα η θρησκεία ως ουσιώδες στοιχείον της δημόσιας ζωής, η θρησκευτική ειρήνη και το θρησκευτικό συναίσθημα των πολιτών.Κατ΄αυτόν τον τρόπον αντικείμενον προστασίας των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου είναι η θρησκεία ως πίστις του ανθρώπου προς τον Δημιουργόν (198 Π.Κ.), η Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία και κάθε άλλη γνωστή θρησκεία (199 Π.Κ.), η ελευθερία στην ενάσκηση της λατρείας (200 Π.Κ.) και το αίσθημα της ευλάβειας προς τους νεκρούς (201 Π.Κ.).Με το άρθρον 198 Π.Κ. τιμωρείται η κακόβουλη βλασφημία «με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα υβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον Θεόν.» Με την δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου «όποιος εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.» Με το άρθρον 199 «όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.»

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται όλες οι σύγχρονες μορφές προσβολής της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω του Διαδικτύου (π.χ. Γέροντας Παστίτσιος), αλλά και οι προσβολές με ανίερες κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικά έργα (π.χ. ο τελευταίος πειρασμός, η θεατρική παράσταση «corpus Christ») μορφές οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια της καθυβρίσεως του άρθρου 199, το οποίο τιμωρεί τη δημόσια και κακόβουλη καθύβριση με οποιονδήποτε τρόπο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας ανεκτής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 201 περί περιύβρισης νεκρών, «όποιος αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό ή μέλη του, από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τα φυλάξουν ή ενεργεί πράξεις υβριστικά ανάρμοστες σχετικές με αυτά ή με τάφο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών».

Καταβάλλονται έντονες πιέσεις από ισχυρές δυνάμεις για την κατάργηση των άρθρων 198, 199 και 201 Π.Κ. αλλά και ολοκλήρου του Ζ΄ κεφαλαίου του Π.Κ. περί προσβολής της θρησκευτικής ειρήνης.Πρέπει να ενώσομε άπαντες τη φωνή μας μαζί με την ηχηρά φωνή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας η οποία ήδη απέστειλε σχετική επιστολή διαμαρτυρίας.
Απαιτείται η άμεση παρέμβασις όλων των υγειών πολιτικών και πνευματικών δυνάμεων του τόπου, προκειμένου η Νομοπαρασκευαστική για την αναθεώρηση του Π.Κ. επιτροπή να μην προχωρήσει στην κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων.

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας του Λαού μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να παύσει η αποδόμηση της ελληνικής κοινωνίας από τις διαχρονικές αξίες.Θα πρέπει να σταματήσουν οι κρατούντες να αποξηλώνουν τον πνευματικό ιστό της Ορθόδοξης Ελλάδας μας και να προκαλούν τα φιλόθεα αισθήματα του λαού μας.Διερωτώμεθα εάν αποτελεί προσφορά προς τον κλυδωνιζόμενον Ελληνισμόν, κυρίως στην Μητροπολιτική Ελλάδα, η αποδυνάμωση της Ορθοδοξίας κατά την κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας και μάλιστα την στιγμήν που η Μουσουλμανική δαμόκλειος σπάθη ακονίζεται και ο θρησκευτικός φανατισμός στη γείτονα χώρα ενδυναμούται.Ας μην σπεύδομε να κατεδαφίσομε είτε εκουσίως, είτε ακουσίως σιγά-σιγά το οικοδόμημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την λήψη διαφόρων μέτρων.Τυπικά νομίζομε εσφαλμένα ότι θα τα καταφέρομε.Λησμονούμε ότι ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας μας δεν είναι ανθρώπινο οικοδόμημα αλλά ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος. Τελικά λοιπόν οποιοδήποτε μέτρο και αν λάβομε, δεν θα καταφέρομε να πλήξομε την Εκκλησία και αυτό γιατί δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Σκληρόν εστί προς κέντρα λακτίζειν.