Κάλεσμα στήριξης της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού

: «Η Ύψωση του Σταυρού μας υπενθυμίζει ότι ο κύριός μας Ιησούς Χριστός ανέβηκε για να σταυρωθεί επάνω στο σταυρό, ένα όργανο αισχύνης και θανάτου, για να μας απαλλάξει από την αμαρτία…

η οποία οδηγεί στο θάνατο, δίνοντας το παράδειγμα της τέλειας θυσιαστικής αγάπης, οδηγώντας μας με ασφάλεια στην αιώνια ζωή», υπογραμμίζει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στην Ποιμαντορική Εγκύκλιο που εξέδωσε για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.
Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, προτρέποντας όλες τις οικογένειες παντού στην Αρχιεπισκοπή να υποστηρίξουν την Σχολή με προσευχή, αλλά και με κάθε δυνατό τρόπο.

Αναλυτικά, η Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού αναφέρει:
14 Σεπτεμβρίου 2021

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τούς Ευλαβεστάτους Ιερείς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί τίς Μοναχές, τούς Προέδρους καί τά Μέλη τών Κοινοτικών Συμβουλίων, τούς Εντιμολογιωτάτους Άρχοντες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, τά μέλη τής Ηγεσίας τών 100, τά Ημερήσια καί Απογευματινά Σχολεία, τίς Φιλοπτώχους Αδελφότητες, τή Νεολαία, τίς Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις καί ολόκληρο τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

«Υψούτε Κύριον τόν Θεόν ημών καί προσκυνείτε τώ υποποδίω τών ποδών αυτού, ότι άγιός εστι» (Εισοδικό τής εορτής).

Προσφιλείς αδελφοί καί αδελφές εν Χριστώ,

Η εορτή τής παγκοσμίου υψώσεως τού τιμίου καί ζωοποιού σταυρού αποτελεί σημαντικό σταθμό κατά τό λειτουργικό έτος τής εκκλησίας καί ορόσημο τής εν Χριστώ πορείας μας. Η ύψωση τού σταυρού μάς υπενθυμίζει ότι ο κύριός μας Ιησούς Χριστός ανέβηκε γιά νά σταυρωθεί επάνω στό σταυρό, ένα όργανο αισχύνης καί θανάτου, γιά νά μάς απαλλάξει από τήν αμαρτία, η οποία οδηγεί στό θάνατο, δίνοντας τό παράδειγμα τής τέλειας θυσιαστικής αγάπης, οδηγώντας μας μέ ασφάλεια στήν αιώνια ζωή.

Σάν ορθόδοξοι χριστιανοί, πανηγυρίζουμε τήν εορτή τού τιμίου σταυρού συνδυάζοντας τή νηστεία τής ημέρας μέ τή χαρά τής θαυματουργικής ευρέσεως τού ζωοποιού σταυρού από τήν αγία Ελένη. Γεμίζουμε τούς ναούς μας μέ εύοσμο βασιλικό, εκείνο τό φυτό πού αφθονούσε στόν τόπο τής σταυρώσεως, γιά νά μάς θυμίζει τή ζωοποιό δύναμη τού σταυρού, αλλά καί τή γλυκύτητα τής αγάπης τού Κυρίου μας πρός όλους.

Αυτή η αγάπη τού Θεού διά τού σταυρού πρός όλους τούς ανθρώπους είναι καί ο λόγος γιά τόν οποίο η σχολή ονομάζεται Θεολογική Σχολή τού Τιμίου Σταυρού. Διότι η σχολή μας στή Βοστώνη αποτελεί εκείνο τόν ιερό τόπο όπου διδάσκεται η παράδοση τής αγάπης καί τής διακονίας, οι οποίες ρέουν άφθονα από τό σταυρό επάνω στό Γολγοθά, όπως ακριβώς τό τίμιο αίμα τού Κυρίου ρέει από τό τραχύ ξύλο ως ποταμός ελέους καί οικτιρμών γιά ολόκληρο τόν κόσμο.

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους, προτρέπω όλες τίς οικογένειες παντού στήν Αρχιεπισκοπή νά υποστηρίξουν τήν αγαπημένη μας Σχολή μέ προσευχή, αλλά καί μέ κάθε δυνατό τρόπο. Διότι όλοι έχουμε νά ωφεληθούμε από τήν ποιοτική εκπαίδευση καί κατάρτιση τών κληρικών μας στή Θεολογική Σχολή τού Τιμίου Σταυρού, γιά νά κηρύττεται καί νά διδάσκεται πάντοτε τό μεγάλο μάθημα τής αγάπης, όπως αυτό αναδεικνύεται κατά τήν παγκόσμια ύψωση τού σταυρού. Άς μάς αξιώνει ο Θεός νά προσκυνούμε πάντοτε «τώ υποποδίω τών ποδών αυτού, ότι άγιός εστι»!

Μετά πατρικών ευχών καί τής εν Χριστώ αγάπης,

ο Αμερικής Ελπιδοφόρος