Φαναρίου Αγαθάγγελος σε Πατριάρχη Μόσχας: Αναδείξατε ως ομφαλό της γης το «ΡΩΣΙΑ ΡΩΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο απέστειλε ο Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και μεταξύ άλλων αναφέρει: “Κάνατε το λάθος να ταυτιστείτε τόσα χρόνια με την συντηρητική Δύση, την οποία σήμερα κατηγορείτε…”

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει στην επιστολή ο Μητροπολίτης Φαναρίου:

Η Εκκλησία μας κατά τήν Κυριακή Β΄ Νηστειών προβάλλει τήν μορφή τού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά, ο οποίος υπερασπίσθηκε τήν ορθόδοξη διδασκαλία καί τήν ασκητική μέθοδο τών Ησυχαστών.

Υπερασπίσθηκε τά πρόσωπα καί τόν ασκητικό αγώνα μυριάδων ευλογημένων οσιακών μορφών καί αγωνιζομένων γιά τήν Βασιλεία τού Θεού ανθρώπων. Αγωνίσθηκε υπέρ τής αληθείας τού είναι καί τού βίου μας. Διότι, τί δύναται νά σημαίνει τό «εύ είναι» εάν αυτό δέν είναι «αεί είναι»;

Σήμερα πολλοί υποκείμενοι στό «εύ είναι» πού τούς εξασφαλίζει μία ηγετική θέση στόν χώρο τής διακονίας τους (εκκλησιαστικής ή πολιτικής), καλλιεργούν τήν έννοια τού οπαδού, προβάλλουν τήν εξουσία τους απαιτούντες τήν απόλυτη υποταγή (όχι υπακοή), αγνοούν ηθελημένα τήν υπακοή στήν Εκκλησία, απογυμνώνουν τήν άσκηση από τήν θυσιαστική αγάπη, διαχωρίζουν τούς ανθρώπους κατά τόν τρόπο πού ο Φαρισαίος μέ απαξιωτικό μεγαλοϊδεατισμό απέρριπτε τόν μετανοημένο Τελώνη, καί αντί νά αρθρώνουν λόγο καταλλαγής καί ειρήνης σέ κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο θορυβούν, φλυαρούν, ενοχοποιούν καί φανατίζουν.

Τότε ποίος χώρος δίδεται στό Πνεύμα; Πού η δόξα τού Θεού; Πού η θεολογία; Πού η ησυχία; Πού η απλότης; Πού η ειρήνη; Πού η ενότητα;

Σάς γράφω μέ πόνο καί σεβασμό ως ένας ταπεινός Επίσκοπος τής Εκκλησίας τού Χριστού από τήν Ελλάδα τής οποίας τήν Εκκλησία έχετε διαγράψει από τά Δίπτυχα. Όμως, σάς λέγω, Αγιώτατε, ότι η αναφορά τών Εκκλησιών στά Δίπτυχα ή η διαγραφή τους δέν είναι μία τυπική, αλλά μία ουσιαστική λειτουργική πράξη, πού καλλιεργεί στίς ψυχές τών ανθρώπων ανάλογα τό ήθος καί τήν ενότητα, ή τήν αποξένωση καί τήν εχθρότητα. Μιά Ορθοδοξία, πού, μέ αφορμή τόν πόνο καί τόν θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στόν πόλεμο (Ορθόδοξοι εναντίον Ορθοδόξων), έχει έναν λόγο εξαντλούμενο στόν πειρασμό τής επικοινωνιακής πολιτικής μέ κύριο σκοπό νά μήν αναλαμβάνει ή νά ελαχιστοποιεί τίς ευθύνες της, ή νά θέλει νά επιβάλλει τήν εξουσία της, θά πρέπει στό σύνολό της ως Εκκλησία (κλήρος καί λαός) νά προβληματιστεί γιά τήν αυθεντικότητα τής εκκλησιαστικής αυτοσυνειδη-σίας της καί τής αλήθειας της.

Κάνατε τό λάθος νά ταυτιστείτε τόσα χρόνια μέ τήν συντηρητική Δύση, τήν οποία σήμερα κατηγορείτε, σέ έναν πόλεμο ενάντια στήν κοσμικότητα καί τό Ισλάμ μέ λάβαρο τήν ηθική καθαρότητα καί τόν χριστιανισμό, όπως τά αντιλαμβάνεται η προτεσταντική λογική. Αυτό τό τίμημα τό πλήρωσε ο λαός μας από τήν ίδρυση τού Νεοελληνικού Κράτους μέ τήν προτεσταντική αντιβασιλεία καί τήν δικτατορία τού 1967 μέ τό γραφικό σύνθημα «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». Εσείς αναδείξατε ως ομφαλό τής γής τό «ΡΩΣΙΑ ΡΩΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». Καί τό «εις Μίαν, Αγίαν Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν» ποιόν εν τέλει αφορά;

Έτσι καλλιεργήσατε τήν ει­σβο­λή τού φρο­νή­μα­τος τής εκ­κο­σμί­κευ­σης στήν Εκκ­λη­σί­α, μέ τήν ο­ποί­α σβή­νε­ται η πνο­ή καί ε­νέρ­γει­α τού Α­γί­ου Πνεύ­μα­τος καί α­ντι­κα­θί­στα­ται μέ τό αν­θρώ­πι­νο θέ­λη­μα καί τήν αν­θρώ­πι­νη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, πού δικαιολογεί ακόμη καί τόν πόλεμο, τήν διαίρεση, τόν διχασμό, τήν επιβολή τού κράτους τού Μεγάλου Αδελφού, γιά νά θυμηθώ τόν προφητικό George Orwell.

Περιμέναμε νά πείτε σέ όλο τόν κόσμο πού σάς παρακολουθεί, πώς τό Ευαγγέλιο θά βρεί θέση μέσα σέ αυτή τήν πρωτόγνωρη δοκιμασία τών πληγωμένων λαών, πώς θά ενώσετε τά διεστώτα, νά μάς εμπνεύσετε τί είναι νά πεθαίνουμε καί νά ξαναγεννιόμαστε καθημερινά εν Χριστώ, νά κηρύξετε τήν μεγάλη χαρά τού Πάσχα, νά ξεδιπλώσετε τήν δύναμη τής Ανάστασης.

Θά άξιζε, Αγιώτατε, νά μάς διδάξετε όλους, μέ όποιο κόστος, ότι ο άνθρωπος, γιά νά ζήσει, καλείται νά επιλέξει νά παραμείνει άνθρωπος.

Μόνο πού δέν ξέρουμε εάν αυτό εντάσσεται στά οικουμενικά ενδιαφέροντά Σας.

Μέ σεβασμό καί προσδοκία Σάς φιλώ τό χέρι!

Ο Μητροπολίτης Φαναρίου Αγαθάγγελος