Τι χαρίζει ο Ιησούς στους νέους

Loading...


του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ(από το ένθετο της Δημοκρατίας για την ορθοδοξία)

Σε όλους τους νέους απευθύνεται ο Χριστός και τους καλεί να ανταλλάξουν μαζί Του τα υπαρξιακά ράκη τους και να ενδυθούν την «πρώτη στολή» του θεοειδούς κάλλους, να λάβουν δηλαδή απ’ Αυτόν την ωραιότητα της ύπαρξής τους αντί της στάχτης της ζωής τους.

Νέοι, ο Ιησούς σάς χαρίζει την ωραιότητα της συγχώρησης αντί της στάχτης μιας ένοχης συνείδησης. Θυμηθείτε τον άσωτο υιό (Λουκά ιε’ 11-32). Εφυγε αγέρωχος, εγωπαθής, περιφρονητικός. Ωστόσο συντετριμμένος από τη ζωή της αμαρτίας έρχεται στην ανάγκη… έρχεται στον εαυτό του… έρχεται στον πατέρα, παρακαλώντας τον «ποίησόν με». Και ο φιλόστοργος Πατέρας, γιορτάζοντας την επιστροφή του, τον αποκαθιστά. 

Η μετάνοια του προσφέρει αντί της στάχτης των κουρελιών την ωραιότητα της «πρώτης στολής». 

Νέοι, ο Ιησούς σάς χαρίζει την ωραιότητα μιας ολοκληρωμένης αφιέρωσης, αντί της στάχτης μιας διχασμένης ζωής. Δείτε τον νεανίσκο του Ματθαίου (ιθ’ 16-24) που, ενώ επιθυμούσε να ζήσει τη ζωή του Χριστού, εγκατέλειψε την προσπάθειά του, επειδή ο Χριστός τού ζήτησε να αρνηθεί την ασφάλεια του πλούτου του.

Φυλαχτείτε από τη στάχτη του να προσπαθείτε να ζείτε «χωλαίνοντας μεταξύ δύο φρονημάτων» (Γ’ Βασιλειών ιη’ 21). Ο Χριστός ζητεί να του ανήκεις ολόψυχα.
Νέοι, ο Ιησούς σάς χαρίζει την ωραιότητα της ηθικής αγνότητας και ομορφιάς αντί της στάχτης της ακράτειας και της ακολασίας. Στη στάχτη ενός πανσεξουαλισμού με τις αποτροπιαστικές μορφές του, ο Ιησούς προσφέρει μια ζωή «εν πάση αγνότητι» (Β’ Κορινθίους στ’ 6). Η αμοιβαία έλξη μεταξύ των φύλων είναι η δύναμη της ψυχής που ωθεί τον άνθρωπο στη θυσία των πάντων, ώστε οι δύο να ενωθούν «εις σάρκα μίαν» (Ματθαίου ιθ’ 5). Ομως τι έχει να προσφέρει σε εκείνους που την εξήντλησαν λαίμαργα στο όνειρο της σεξουαλικής «ελευθερίας»;

Νεοι, ο Ιησούς σάς χαρίζει την ωραιότητα μιας όμορφης αγωνιστικής ζωής αντί της στάχτης των μάταιων και ακαρποφόρητων αγώνων. Πιόνια στα χέρια των δυνατών, των εξουσιαστών μοιάζει η αγωνιστική ορμή σας. Ο ενθουσιασμός σας, αν και μάχεται, εν τούτοις προδίδεται. Μόνο ο Χριστός στεφανώνει τους αγωνιστές, όπως υπόσχεται στην Αποκάλυψη (β’ 7, β’ 11, β’ 17, β’ 26, γ’ 5, γ’ 12, γ’ 21).
Υπάρχει πιο επιθυμητή ωραιότητα από αυτή των υψηλών και ευγενών αγώνων;

Νέοι, ο Ιησούς σάς χαρίζει την ωραιότητα της νίκης στη θέση της στάχτης της ήττας. Θριαμβικός ο λόγος του ευαγγελιστού Ιωάννου: «Γράφω υμίν, νεανίσκοι, ότι νενικήκατε τον πονηρόν» (Α’ Ιωάννου β’ 13). Με τη δύναμη της νιότης σας να συντρίψετε τα πάθη της αμαρτίας.

Ο Χριστός νέος κονταροχτυπήθηκε με τον Πονηρό και νίκησε, μαζί Του θα νικήσετε κι εσείς γιατί «παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμον» (Α’ Ιωάννου ε’ 4).
Νέοι, μια μέρα όταν πια δεν θα είμαστε νέοι, ο Ιησούς θα μας χαρίσει την ωραιότητα ενός ενδόξου σώματος αντί της στάχτης του χοϊκού. Κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο όταν παύουμε να είμαστε νέοι. Και νέοι αποθέτουν το σκήνωμά τους. Ομως ο πιστός, νέος ή γέρος, ξέρει ότι όπως φόρεσε «την εικόνα του χοϊκού έτσι θα ενδυθεί και την εικόνα του επουρανίου» (Α’ Κορινθίους ιε’ 49). Τη φθορά θα διαδεχθεί η αφθαρσία, την ατιμία η δόξα, τον θάνατο η ζωή, τη στάχτη η ωραιότητα.
 Ετικέτες