Τίτλοι τέλους με αποχαιρετιστήρια εγκύκλιο για τον Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας

Loading...


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.Κωνσταντίνος με αφορμή την αποχώρησή του εκ της ενεργού υπηρεσίας μετά από σαράντα χρόνια διακονίας στην Ι.Μητρόπολη Ν.Ιωνίας- Φιλαδελφείας,είκοσι ως Πρωτοσύγκελλος και είκοσι ως Μητροπολίτης,εξαπέλυσε προς τον Ιερό Κλήρο και το ευσεβές πλήρωμα της Ι.Μητροπόλεως την ακόλουθο αποχαιρετιστήρια εγκύκλιο.

Αδελφοί μου αγαπητοί εν Κυρίω,

          παρήλθον ήδη είκοσι ολόκληρα έτη από τότε που η Χάρις του Αρχιποίμενος Χριστού με έταξε Ποιμένα και Επίσκοπον και Πνευματικόν Πατέρα των λογικών Αυτού προβάτων εις την Ιεράν Μητρόπολιν Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, διαδεχθείς εις αυτήν τον Μακαριστόν Μητροπολίτην Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κυρόν Τιμόθεον τον Ματθαιάκην, πλησίον του οποίου είχον ειργασθεί ως Πρωτοσύγκελλος αυτού διά την συγκρότησιν και δημιουργίαν της νεοσυστάτου τότε Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και διά τα ευαγή Ιδρύματα τα οποία κοσμούν την Ιεράν αυτήν Μητρόπολιν. Εάν κατά το μακρόν αυτό διάστημα ειργάσθην με όλας μου τας δυνάμεις και αμείωτον πάντοτε ζήλον, αυτό το γνωρίζει καλύτερον παντός άλλου ο Παντογνώστης και Παντεπίσκοπος Θεός, ο Οποίος και θα με κρίνη αναλόγως κατά την μεγάλη και επιφανή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του.
         

Ήδη όμως αδελφοί μου τα έτη παρήλθον και αφήκαν επάνω μου τα ίχνη των, προ έτους δε περίπου έπαθα σοβαρώτατον ατύχημα με συντριπτικόν κάταγμα εις το αριστερόν πόδι μου, το οποίον με ταλανίζει δυστυχώς ακόμη και εξαιτίας του οποίου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας έκρινε, ότι πρέπει να με απαλάξη των καθηκόντων μου ως Ποιμενάρχου της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως.

Αποχωρών λοιπόν της ενεργούς υπηρεσίας από την αγιωτάτην αυτήν Μητρόπολιν, θέλω να εκφράσω προς πάντας, και τον ιερόν κλήρον και τον θεοσεβή λαόν της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, τας απείρους και ευγνώμονας ευχαριστίας μου τόσο διά την αγάπην και τον σεβασμόν με τα οποία περιβάλλετε το ταπεινόν μου πρόσωπον, όσο και διά την βοήθειαν την οποίαν προσεφέρατε οσάκις εζήτησα αυτήν διά διαφόρους ανάγκας και των ευαγών Ιδρυμάτων μας αλλά και μελών του πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως.
          Επικαλούμαι επί πάντας υμάς και τας οικογενείας υμών πλουσίαν την χάριν και το έλεος και την ευλογίαν του Πανοικτίρμονος Θεού, παρακαλώ δε από καρδίας όπως μνημονεύητε και σείς του ονόματός μου εις τας προς Κύριον προσευχάς σας.

Επί τούτοις διατελώ μετά διαπύρων πατρικών ευχών,

Ο Μητροπολίτης
 Ο Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας ΚωνσταντίνοςΕτικέτες