Πολίτες προς Φίλη: Ομολογιακό ή θρησκειολογικό το μάθημα των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση;

Loading...


Ανοικτή επιστολή στον υπουργό Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών απέστειλε ο Σύλλογος ορθοδόξων Χριστιανών «ο Προφήτης Ηλίας». 

Αναλυτικά: 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
           «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
ΕΔΕΣΣΗΣ 43 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12137 Περιστέρι 23-10-2015
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 513

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Προς τον Υπουργό Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικ. Φίλη

Μέσω των Ιστολογίων » ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», ‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘‘Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ’’, ‘‘ΟΜΟΛΟΓΙΑ’’, και ‘‘Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ’’.

Κε Υπουργέ,

Αφορμή να σας αποστείλουμε την παρούσα ανοικτή επιστολή, είναι η γραπτή σας απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Νικ. Νικολόπουλου σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Μεταξύ των άλλων είπατε και τα κατωτέρω.<<Για ιστορικούς λόγους το μάθημα των θρησκευτικών στη χώρα μας έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Αυτό συνιστά έναν αναχρονισμό που τον αντιλαμβάνονται και φωτισμένοι ιεράρχες και θεολόγοι. Είναι αναγκαία η αναμόρφωση των θρησκευτικών, ώστε, να γίνει μάθημα θρησκειολογίας, γνώσης των θρησκευτικών, με την ιδιαίτερη παρουσίαση του πολιτισμικού ρόλου της Ορθοδοξίας στη χώρα μας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θεσμικά αρμόδιο επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις>>. Ιστολόγιο ΄΄ΑΚΤΙΝΕΣ΄΄ 20-10-2015. 
Οι προτάσεις σας κ. Υπουργέ, συμπίπτουν με τις επιδιώξεις Σκοτεινών δυνάμεων και μάλιστα των Τεκτόνων, οι οποίες συστηματικά και αδιάκοπα βάλλουν κατά του Χριστιανισμού και κυρίως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι η μοναδική Κιβωτός της σωτηρίας του ανθρώπου.
Ο σκοπός των Σκοτεινών δυνάμεων είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας Θρησκείας και ενός παγκόσμιου κράτους, με ένα νέο <<χριστό>>, που θα είναι ταυτόχρονα και κυβερνήτης αυτού του παγκόσμιου συνονθυλεύματος! Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το σχέδιο περνά από πολλές φάσεις ενοποιήσεων, πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές, εθνοφυλετικές, γλωσσικές και βεβαίως θρησκευτικές, τις οποίες βλέπουμε να υλοποιούνται στην εποχή μας! Αυτή η παγκόσμια κίνηση ονομάστηκε <<Παγκοσμιοποίηση>>, <<Νέα Εποχή>>, <<Νέα Τάξη>> και <<Πανθρησκειακός Συγκρητιστικός Οικουμενισμός>>!

Εμείς, για μία ακόμη φορά ρίχνουμε φως στα Σκοτεινά παρασκήνιά τους.

Από τα γραφόμενά τους οι Σκοτεινές δυνάμεις αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους(Λουκ. ΙΘ’ 22). Οι Μασόνοι μάλιστα προβάλλουν τον Συγκρητιστικό Οικουμενισμό, τόσο στα περιοδικά τους όσο και κυρίως, στο επισημότατο Τυπικό του 32ου βαθμού τους, ειδικά συνταχθέντος προς αυτόν τον σκοπό, από πολλών δεκάδων χρόνων. Ας δούμε τι λέγει και τι σχεδιάζει για περισσότερα από 120 χρόνια, η ισχυρή κατά κόσμο, και μάλιστα στον Δυτικό, Παγκόσμια Οργάνωση των Τεκτόνων.

Γράφουν: <<Ο Τεκτονισμός προώρισται ποτέ αυτός να υποδείξη την βάσιν επί της οποίας θα εδρασθή η παγκόσμιος θρησκεία του μέλλοντος, ήτις θα περισυναγάγει την Οικουμένην άπασαν εις μίαν ποίμνην υπό έναν ποιμένα…>>. (πηγή: Tεκτονικό έντυπο <<Aθηνά>>, 1894. Επίσης, <<…Δεν πρέπει εις τας Δημοσίας σχολάς να διδάσκηται ουδεμία κατήχησις>>. Γενικότερα, οι Παγκόσμιες Σκοτεινές δυνάμεις, έχουν από χρόνια αποφασίσει ν α α ρ ν ο ύ ν τ α ι <<Το δικαίωμα εις οιανδήποτε εκκλησίαν ή εκκλησιαστικήν αρχήν να επιβλέπη το Εκπαιδευτικόν Σύστημα οιουδήποτε της γης ευρισκομένου>>! Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μας.
Αυτά εγράφησαν τα έτη 1893 και 1931! (Πηγές περιοδικό <<Αθηνά>>, έτους 1893, Τεύχος Μαρτίου σελ. 43, και περιοδικό <<Πυθαγόρας>>, έτους 1931, Τεύχος Ιουλίου σελ. 306). Φειδόμενοι του χώρου των Ιστολογίων δεν παραθέτουμε το Τ υ π ι κ ό τ ο υ 3 2ου β α θ μ ο ύ.

Κε Υπουργέ, κατόπιν του ανωτέρω αποδεικτικού υλικού, τις απόψεις-προτάσεις σας για αναμόρφωση του μαθήματος των Θρησκευτικών από ομολογιακό σε θρησκειολογικό, τις βρίσκουμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του <<Πανθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού>>!

Βλέπετε λοιπόν, Κε Υπουργέ, -<<σύντροφε>> Ν. Φίλη, και όλοι όσοι αυτοαποκαλείστε <<προοδευτικοί>>, όχι μόνο πολύ καθυστερημένα σχεδιάζετε και προσπαθείτε να καταργήσετε τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και να το αναμορφώσετε σε μάθημα θρησκειολογίας, αλλά οι προτάσεις σας και οι επιδιώξεις σας αποδεικνύονται α ν α χ ρ ο ν ι σ τ ι κ έ ς, όπως αποδεικνύεται από το παραπάνω αποδεικτικό υλικό!

Το σχέδιο λοιπόν, της από τα σχολικά θρανία αλλοιώσεως της Ορθοδόξου Πίστεώς μας ξεκίνησε πριν από 120 χρόνια, και στις ημέρες μας γίνεται προσπάθεια από σας και την κυβέρνηση στην οποία ανήκετε, να λάβει <<σάρκα και οστά>>! Με την αναμόρφωση του μαθήματος των Θρησκευτικών από ομολογιακό σε θρησκειολογικό, στη συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών θα δημιουργηθεί το πνεύμα της Πανθρησκείας! Θα υπάρξει σύγχιση και αμφιβολία για την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας ως της Εκκλησίας που έχει την πληρότητα της αλήθειας, και πολλοί νέοι θα οδηγηθούν στην απιστία και την αθεΐα.

Με παρόμοιο τρόπο με σας, εκφράστηκε και ο <<φωτισμένος>>, μακαρίτης πρ. Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός. Παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα από κείμενο που δημοσιεύτηκε στα »ΧΡΟΝΙΚΑ», ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999, με τον τίτλο <<Η αντιμετώπιση του σύγχρονου κόσμου από την Ορθοδοξία και τον Ιουδαϊσμό…Στον ιερό χώρο της Παιδείας μορφοποιούνται, μέσα από μία πολυετή εκπαιδευτική διαδικασία, οι νέοι πολίτες της κοινωνίας, οι οποίοι πρέπει να ελευθερωθούν από τις παλαιές θρησκευτικές προλήψεις και να γαλουχηθούν με τις νέες αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών.

Υπό την έννοια αυτή, η άμεση αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων της θρησκευτικής ύλης και η ανακάθαρσή της από τις παλαιές και παρωχημένες θρησκευτικές προλήψεις θα προετοιμάσουν τους νέους για να δεχθούν τις προτάσεις ενός εποικοδομητικού διαθρησκειακού διαλόγου…>>. Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μας, τα πλάγια γράμματα είναι του πρ. Μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνού.

Η ανωτέρω άποψη-πρόταση του Πατριαρχικού Μητροπολίτη πρ. Ελβετίας Δαμασκηνού ότι <<οι νέοι…πρέπει να ελευθερωθούν από τις παλαιές θρησκευτικές προλήψεις…και…η ανακάθαρσή (της θρησκευτικής ύλης) της από τις παλαιές και παρωχημένες θρησκευτικές προλήψεις>>, συμπίπτουν απόλυτα με όσα γράφουν κατωτέρω οι Μασόνοι.
<<Είναι αναμφισβήτητον ότι η κατάπτωσις των θρησκευτικών προλήψεων οφείλεται εις τας Στοάς>>. <<ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ>> 1923, Τεύχος 1, σελ. 18. Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μας. Τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα!
Κε Υπουργέ, θα συμφωνήσετε ότι έχουμε εκπληκτική σύμπτωση με όσα προτείνετε και επιδιώκετε για τη μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών από ομολογιακό σε θρησκειολογικό, με τις απόψεις του πρ. Μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνού(Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως)! Εκπληκτική μάλιστα, η ΤΑΥΤΙΣΗ στην ορολογία <<για την αναμόρφωση των Θρησκευτικών>>!
Θα μπορούσαμε κ. Υπουργέ, να πληροφορηθούμε ποιοι είναι οι <<φωτισμένοι>> Ιεράρχες που θεωρούν αναχρονισμό τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και θέλουν την αναμόρφωσή του σε μάθημα θρησκειολογίας;
Για τους τυχόν <<φωτισμένους>> Ιεράρχες που ισχυρίζεστε ότι έχουν τις ίδιες ή όμοιες με τις δικές σας απόψεις, τους παραπέμπουμε στα κατωτέρω εδάφια της Αγίας Γραφής. Ησ. Ε’ 20 (Ο’) <<Ουαί οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τιθέντες το πικρόν γλυκύ και το γλυκύ πικρόν>>
Πράξ. Κ’ 28. <<Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το ‘Αγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Στίχ. 29 εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την αφιξίν μου λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. Στίχ. 30 και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών>>.
Κε Υπουργέ, σας κρίνουμε επί τη βάσει λεχθέντων και πραχθέντων εκ μέρους σας (Λουκ. ΙΘ’ 22). Αρνηθήκατε να ορκιστείτε επί του ιερού Ευαγγελίου. Ο Θεός σας δίνει το δικαίωμα της επιλογής! Ορκιστήκατε στον εαυτό σας! Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, Εβρ. ΣΤ’ 13-16, γίνατε ισόθεος!
Για την τιμή των λειψάνων της αγίας Βαρβάρας είπατε ότι είναι μία μορφή ειδωλολατρείας! Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η λατρεία ανήκει μόνο στον Κύριο τον Θεό, τον ΄Αγιο Τριαδικό Θεό. Δευτ. ΣΤ’ 13, Ματθ. Δ’ 10. Ο Θεός θαυματουργεί απευθείας, θαυματουργεί όμως και μέσω αγγέλων, αγίων ανθρώπων, λειψάνων και αντικειμένων αγίων ανθρώπων. Παραπέμπουμε στο Δ’ Βασιλειών ( Β΄ Βασιλέων ΙΓ’ 20-21, Πράξ. Ε’ 12, 15, ΙΘ’ 11-12 κ.λπ). Ειδωλολατρεία και μάλιστα στην κλασική της μορφή, είναι να αρνείται κάποιος την ύπαρξη του Θεού. Να αρνείται ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο Κυβερνήτης και ο Προνοητής του Σύμπαντος! ΄Οποιος αρνείται τον Θεό, θεοποιεί την κτίση, την <<τύχη>> και τη σύμπτωση των ατόμων της ύλης!
Κε Υπουργέ, αποδείξατε ότι έχετε την παρρησία να εκφράζετε δημόσια την άποψή σας σε διάφορα σοβαρά θέματα, έστω και αν γνωρίζετε ότι θα προκληθούν αρνητικές εντυπώσεις και αντιδράσεις. Έχετε όμως το θάρρος να μας απαντήσετε ποι είναι η άποψή σας για τη Μασονία; Περιμένουμε…
Ο Θεός επέτρεψε, λόγω αποστασίας από την Ορθόδοξη Πίστη και την Χριστιανική ηθική μεγάλου μέρους του Ελληνικού λαού, να αναλάβετε τη διακυβέρνηση της Πατρίδας μας (όχι της χώρας μας), όπως διαβάσαμε στην απάντησή σας, άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζεστε ως άθεοι ή άθρησκοι, ή…και να ομνύετε στον εαυτό σας! Για τον αυτοπροσδιοριζόμενο ώς άθεο άνθρωπο, διαβάστε την με αριθμ. πρωτ. 504/ 4–2-2015 επιστολή μας στα ανωτέρω Ιστολόγια, με τον τίτλο »Ο άθεος άνθρωπος κάτω από το φως της Αγίας Γραφής» για να γνωρίσετε, εάν αγνοείτε, λεπτομερώς τι λέγει ο αιώνιος Λόγος του Θεού για τους αυτοπροσδιοριζόμενους άθεους, καθώς και τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι ΄Ελληνες για τους άθεους.
Επίσης με την με αριθ. πρωτ. 511/1-7-2015 επιστολή μας στα ίδια Ιστολόγια, με τον τίτλο »Πρέπει να ανήκουμε στη Δύση (Ευρωπαική ΄Ενωση-ΟΝΕ)’’; ταχτήκαμε στο δημοψήφισμα υπέρ του ΟΧΙ για τους λόγους που αναφέρουμε εκτενέστατα στην ανωτέρω επιστολή μας. Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας μετέτρεψε σε μία νύκτα το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ! Νιώθουμε ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ και είσθε όλοι σας ένοχοι στη συνείδησή μας, αφού συνευδοκήσατε στο ΝΑΙ! ΄Ηδη, ο Ελληνικός λαός άρχισε να βιώνει στο <<πετσί του>> τα τραγικά αποτελέσματα του ΝΑΙ!
Προβλέπουμε ότι σύντομα θα έχουμε δραματικές εξελίξεις στην Πατρίδα μας. ‘Ηδη, εμείς ‘‘ακούσαμε’’ με τα πνευματικά μας αυτιά, κατόπιν των τελευταίων γεγονότων της Συρίας, το σάλπισμα του 5ου αγγέλου(Αποκ. Θ’ 1-11). Εγγύτατα είναι η ώρα που θα ακουστεί και το σάλπισμα του 6ου αγγέλου(Αποκ. Θ’13-19)! ΄Ερχεται ο 3ος Παγκόσμιος πόλεμος! Η Κυβέρνηση στην οποία ανήκετε, σύντομα θα αποτελεί ένα θλιβερό παρελθόν!
Απευθυνόμαστε στον ενικό, στον άνθρωπο-<<σύντροφο>> Νικ. Φίλη. <<Σύντροφε>> Ν. Φίλη, σου υπενθυμίζουμε ότι στα χρόνια του Κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού στη Ρωσία, είχε καθιερωθεί από τους άθεους Μαρξιστές ο διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης! Μετά από 70 χρόνια στυγνής καταπίεσης και διώξεων της Ορθοδοξίας ο κομμουνισμός κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος! Σήμερα η Ορθοδοξία ανθεί και 10άδες εκατομμύρια Ρώσοι, επέστρεψαν στην Εκκλησία! Απέπτυσαν από την ψυχή τους το δηλητήριο της αθεΐας.
Σου υπενθυμίζουμε επίσης, ότι τα έτη του ανθρώπου επί της γης είναι κατά μέσο όρο <<εβδομήκοντα(70) και εν δυναστείαις ογδοήκοντα (80)>> Ψαλμ. 90(89): 10. Κατόπιν επέρχεται ο θάνατος, και επακολουθεί η προσωπική μας κρίση από τον αδέκαστο Κριτή Ιησού, Ρωμ. ΙΔ’ 9, Εβρ. Θ’ 28, Αποκ. Β’ 23. Μετανόησε, για να βρεις έλεος από τον Κύριο Ιησού, αφού Εκείνος έχυσε το αίμα Του και για τη δική σου σωτηρία!
Περιμένουμε από τους Ιεράρχες της Διοικούσας Εκκλησίας, τον ΙΣΚΕ, και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου ΄Ορους, να λάβουν επίσημα θέση στο σοβαρότατο θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Η ΠΕΘ με Δελτίο Τύπου της 20-10-2015, τοποθετήθηκε, καί μάλιστα η τοποθέτησή της ήταν ορθή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                      ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ                                                        Ετικέτες