Πασχαλινό μήνυμα Πέτρας Νεκταριου: Ο Χριστός δια της Αναστάσεώς του διέλυσε το βασίλειο του διαβόλου

Loading...


«Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Ιστορία. Δεν υπάγεται στη νομοτέλεια αυτού του κόσμου. Βρίσκεται πάνω από την ιστορία, την νοηματοδοτεί και την προσανατολίζει προς νέους ορίζοντες, προς ένα καινούριο κόσμο που δεν σχετίζεται με τον κόσμο της φθοράς, του πόνου και του θανάτου», αναφέρει μεταξύ άλλων στο πασχαλινό του μήνυμα ο Μητροπολίτης Πέτρας Νεκτάριος 

«Καινήν Κυριακήν εορτάζομεν σήμερον. Της καινής Κυριακής άγομεν τα εγκαίνια». Ο Κύριός μας πάλαιψε με τον θάνατο και εξήλθε νικητής. Με την αστραπή της θεότητός Του νέκρωσε τον Άδη, έλυσε το κατάκριμα του θανάτου, ελευθέρωσε τον άνθρωπο από την τυραννία του αρχεκάκου εχθρού. Ο Χριστός διά της Αναστάσεώς Του άδειασε τα ταμεία του Άδου και διέλυσε το βασίλειο του διαβόλου. «Πού σου θάνατε το κέντρον; Πού σου Άδη το νίκος; Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο».

Αγαπητοί μου,
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Ιστορία. Δεν υπάγεται στη νομοτέλεια αυτού του κόσμου. Βρίσκεται πάνω από την ιστορία, την νοηματοδοτεί και την προσανατολίζει προς νέους ορίζοντες, προς ένα καινούριο κόσμο που δεν σχετίζεται με τον κόσμο της φθοράς, του πόνου και του θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η ανανέωση της ανθρώπινης φύσης, η ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους, η βίωση της εσχατολογικής πραγματικότητος. 

Αυτός ο ανακαινισμένος κόσμος δεν αναδίδει οσμή φθοράς, τρόμο θανάτου, αλλά είναι ζωή αγάπης, ζεστασιάς και ελπίδας. Αυτήν την εμπειρία της πνευματικής ελευθερίας και της Αναστάσεως αποκτούν όσοι ζούν και πολιτεύονται κατά Χριστόν. Αυτήν την γνήσια και ζώσα αλήθεια απευθύνει η Εκκλησία στον άνθρωπο κάθε εποχής καλώντας τον να κοινωνήσει στα παθήματα και στον θάνατο του Κυρίου μας, για να αποκτήσει την εμπειρία και τη χαρά της Αναστάσεως Του.

Ο αναστάς Κύριος παρέχει την αθανασία και εγγυάται την αιωνιότητα. Ο θάνατος πλέον καταργείται και η εποχή της χάριτος, η καινή διαθήκη Θεού και ανθρώπων αχνοφαίνεται στον ορίζοντα της Νέας Ιερουσαλήμ. «Χαίρετε λαοί και αγαλλιάσθε… Χαίρετε βροτοί και σκιρτήσατε, μηδείς θρηνείτω πενίαν· εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία.

Δεύτε, λοιπόν, και ημείς, λαμπαδηφόροι, ας ζήσουμε την ανατολή του έαρος της Σωτηρίας, την Ανάσταση ως γεγονός στην πορεία της ζωής μας. Να γνωρίσουμε ποιός ει­ναι ο Χριστός και η δύναμη της Αναστάσεώς Του. Να γίνουμε τέκνα φωτόμορ­φα Αναστάσεως, μνημονεύοντες πάντοτε, όπως οι μάρτυρες, «Ιησούν Χριστόν εγηγερμένον εκ νεκρών».

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!  Ετικέτες