Πασχαλινό μήνυμα Δράμας Παύλου: Ο Χριστός είναι ο μέγιστος ιατρός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία

Loading...


«Ο Χριστός είναι ο μέγιστος ιατρός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί μας έδωσε το φάρμακο για την μεγαλύτερη ασθένεια που είναι η αμαρτία» αναφέρει μεταξύ άλλων στο πασχαλινό μήνυμά του ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος. 

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα: 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.

 

            Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική νίκη που κάνει όλη την ανθρωπότητα να χαίρεται, από τον πρωτόπλαστο ως τον τελευταίο άνθρωπο που ζεί στη γη. Η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο είναι σαν τον ήλιο που στέλνει φωτεινές και λαμπερές ακτίνες σ’ όλους όσοι βρίσκονται κάτω στη γη. Η νίκη του Χριστού γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων με ανεκλάλητη χαρά.

            Με την Ανάστασή Του ο Κύριος κατατρόπωσε τους δυό πιο μανιασμένους εχθρούς του ανθρώπου. Τον θάνατο και την αμαρτία. Οι εχθροί αυτοί γεννήθηκαν όταν ο πρώτος άνθρωπος χωρίστηκε από το Θεό, με το να ποδοπατήσει την εντολή της υπακοής στον Δημιουργό Του. Στον παράδεισο ο άνθρωπος δε γνώριζε ούτε αμαρτία, ούτε θάνατο, ούτε φόβο, ούτε ντροπή.

            Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αμάρτησε, αθετώντας την εντολή του Θεού, μπήκε στη ζωή του ο φόβος, η ντροπή, ο θάνατος. Ο Μέγας Βασίλειος στη θεία λειτουργία του, παραστατικώτατα το περιγράφει : «Επειδή γαρ δι’ ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και διά της αμαρτίας ο θάνατος» (Ευχή Αγίας Αναφοράς).

            Ο άνθρωπος υποδουλώθηκε σ’ αυτά τα δύο κακά. Την αμαρτία και τον θάνατο. Ευδόκησε όμως ο Θεός και απέστειλε τον Υιό Του, ο οποίος «έδωκεν εαυτόν αντάλλαγμα τω θανάτω … και αναστάς τη τρίτη ημέρα … εγένετο απαρχή των κεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Κύριος έγινε το καταλληλότερο φάρμακο ενάντια στην αμαρτία. Αν σήμερα οι άνθρωποι αμαρτάνουν και οδηγούνται στην καταστροφή, αυτό δε σημαίνει πως ο Χριστός δε νίκησε την αμαρτία, αλλ’ ότι οι άνθρωποι δεν πήραν το μοναδικό φάρμακο κατά της αμαρτίας. Η ζωή της Εκκλησίας μαρτυρεί ότι όσοι χρησιμοποιούν το φάρμακο αυτό θεραπεύονται, γίνονται υγιείς.

Όσοι τρέφουν την αμαρτία με αμαρτία, χάνουν σιγά – σιγά τη ζωή τους. Την φθείρει η αμαρτία. Όσοι τρέφονται από το σώμα του Αναστημένου Χριστού κερδίζουν τη ζωή. Αυξάνει μέσα τους, ενώ ο θάνατος απομακρύνεται. Καί όσο αυξάνει η ζωή, τόσο μαραίνεται η αμαρτία.  Μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος : «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ» (Ιωάν. 6,56).

            Ο Χριστός είναι ο μέγιστος ιατρός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί μας έδωσε το φάρμακο για την μεγαλύτερη ασθένεια που είναι η αμαρτία. Αυτή γεννά όλα τ’ άλλα πάθη του ανθρώπου, τα σωματικά και τα ψυχικά. Όσοι λαμβάνουν το φάρμακο του Χριστού, δέχονται τη νίκη Του, την κάνουν δική τους και γίνονται συγκληρονόμοι της βασιλείας Του.

            Δεν επιβάλει σε κανέναν την νίκη Του. Αφήνει ελεύθερους τους ανθρώπους να την κάνουν δική τους ή να την αρνηθούν. Όπως οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο με την παρακοή τους, επέλεξαν την αμαρτία, την πτώση, τον θάνατο, έτσι και οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα με την υπακοή τους να διαλέξουν την θεραπεία των δεινών τους, την ζωή, την σωτηρία. Αυτήν την σωτήριο και φωταυγή νύχτα, ας συνταχθούμε με τον νικητή, τον ελευθερωτή, τον Σωτήρα, τον αναστημένο Χριστό. Μόνον Αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει από τον φόβο του θανάτου.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης μας προτρέπει να απολαύσουμε την θέα του Αναστάντος Κυρίου : «τον εν τη δόξη του Πατρός όντα και εν μορφή Θεού υπάρχοντα του Θεού όντα Λόγον τούτον προσκύνει» (ΕΠΕ Γρ. Νύσσης, «Περί της τριημέρου προθεσμίας της Αναστάσεως», τόμος 10, σελ. 484, 15).

Ας προσκυνήσουμε τον Κύριο σωματικά και ψυχικά. Ο Αναστημένος Χριστός διέρρηξε το παραπέτασμα που χώριζε τον αληθινό Θεό από τον αληθινό άνθρωπο.

Με την Ανάστασή Του ο Χριστός κυριάρχησε πάνω στην αμαρτία και το θάνατο, κατέστρεψε το βασίλειο του σατανά, ελευθέρωσε την υποδουλωμένη ανθρώπινη φύση αποκαθιστώντας την στη θέση που την έταξε ο Δημιουργός της.

Ως μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού μπορούμε να συμμετέχουμε στη χαρά της νίκης του Κυρίου, και με τη δύναμη της Αναστάσεώς Του, να δίνουμε τη μάχη κατά της αμαρτίας προγευόμενοι της αιωνίου ζωής, με την βεβαιότητα ότι : «ο εγείρας τον Κύριον Ιησούν και ημάς  διά Ιησού εγερεί» (Β΄ Κορ. 4,14). Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. ΑΜΗΝ.

 

Μετά των Πασχαλίων Πατρικών ημών ευχών

διάπυρος προς τον Αναστάντα Κύριον

ευχέτης πάντων υμών

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ Π Α Υ Λ Ο ΣΕτικέτες