Ο Μητροπολίτης Κυθήρων για τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Loading...


«Σύγχρονο μάρτυρα της Πίστεώς μας» χαρακτηρίζει τον αείμνηστο Νικάλαο Σωτηρόπουλο σε ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Κυθήρων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση: 

 

Εν Κυθήροις τη 12η Σεπτεμβρίου 2014

Προς
Την Ιεραποστολικήν Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44
Αθήνας 106 81
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
           

Επί τη προς Κύριον εκδημία του ευσεβεστάτου εν Κυρίω αδελφού μας προσφιλεστάτου Νικολάου Σωτηροπούλου, πιστού τέκνου της Αγίας μας Εκκλησίας, ζηλωτού και ακαταπονήτου Θεολόγου – εργάτου του Αμπελώνος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, «αφωρισμένου εις Ευαγγέλιον Θεού» (Ρωμ. α’, 1) και μόνον, ομολογητού της πίστεως και διακεκριμένου αντιαιρετικού πνευματικού σκαπανέως, λογιωτάτου συγγραφέως και απαραμίλλου γνώστου και χειριστού της Θείας Γραφής εύχομαι και προσεύχομαι όλη καρδία διά την μακαρίαν εν Κυρίω ανάπαυσιν της θεοφιλούς ψυχής αυτού και την απόληψιν του της δικαιοσύνης στεφάνου,«ον αποδώσει ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο Δίκαιος Κριτής» (Β’ Τιμ. δ’, 8).

            Ελυπήθην σφόδρα διότι, λόγω της μεγάλης εορτής του Τιμίου Προδρόμου, δεν ηδυνήθην να παρευρεθώ, όπως το επεθύμουν, εις την Εξόδιον Ακολουθίαν του αειμνήστου Νικολάου, του συγχρόνου αυτού μάρτυρος της αμωμήτου Πίστεώς μας, του «ερχομένου εκ της θλίψεως της μεγάλης» (Αποκ. ζ’, 14) προς τον Δικαιοκρίτην Κύριον και Θεόν ημών.
           

Εδοκίμασε πικρίας και οδύνην, ου τας τυχούσας, επί δύο περίπου δεκαετίας με τον γενόμενον «αφορισμόν» παρά μη αρμοδίου κανονικώς και νομικώς εκκλησιαστικού οργάνου και μη υφισταμένου ουδ’ επ’ ελάχιστον θέματος παραχαράξεως ή παραβιάσεως της Ορθοδόξου Πίστεως και άνευ της κανονικής και νομικής διαδικασίας (ακροάσεως, απολογίας, δίκης). Πιστεύω δε ότι όλη αυτή η μακρά και σκληρά δοκιμασία εξήγνισε την ψυχήν του και ότι θα παρασταθή τω Θρόνω της Θείας Μεγαλωσύνης μετά καθαρού συνειδότος ως «πιστός άχρι θανάτου» και πολέμιος των αιρέσεων, των κακοδοξιών και της πλάνης.
            Ας είναι αιωνία και μακαρία η μνήμη του ζηλωτού αυτού εργάτου του Χριστού.

Μετ’ ευχών και αγάπης
Ο Μητροπολίτης
† Ο Κυθήρων Σεραφείμ
στις 5:08 μ.μ.Ετικέτες

tilegrafima.gr