Ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε!

Loading...


του Ηλία Δ. Καλλιώρα, Δρ. Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήδη ξεκίνησε στη Συρία. Τώρα πια διανύουμε την πρώτη από τις 4 συνολικά φάσεις του εκεί διεξαγόμενου διεθνικού πολέμου.

Λόγω χωρικού περιορισμού και, ταυτόχρονα, για να αποφύγω την όποια αναγκαία ανάλυση και ερμηνεία των τρεχόντων γεγονότων, που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, θα προσφύγω, κατ’ αρχήν, στον καθηγητή Huntington.

Η συνέχεια εδώ